Page 1 of 1

form มันซ้อนกันอยู่ทำให้ form ที่อยู่ด้านในส่งข้อมูลไม่ได้ทำยังไงดี ครับ

Posted: 19/09/2019 3:57 pm
by jamepiyawat
พอดีว่าผมได้ทำ form ที่จะส่งข้อมูลออกไปแล้วแต่ว่าผมต้องทำ form อีก form หนึ่งเพื่อให้แสดงผลก่อน form ที่จะส่งข้อมูลไปทำให้ form นั้นมันซ้อนกันอยู่

จะทำยังไงให้ form ที่ซ้อนอยู่นั้นแสดงข้อมูลออกไปได้ครับ
Selection_999(890).png

Re: form มันซ้อนกันอยู่ทำให้ form ที่อยู่ด้านในส่งข้อมูลไม่ได้ทำยังไงดี ครับ

Posted: 19/09/2019 4:01 pm
by tsukasaz
ก็แยก form ออกสิครับ ฟอร์มแรกจะคลุมแค่ตาราง สำหรับอัพเดทจำนวน ลบสินค้า ซึ่งฟอร์มนี้จะคลุมแค่ตาราง

ส่วนอีกฟอร์ม มันอยู่นอกตารางอยู่แล้ว

Re: form มันซ้อนกันอยู่ทำให้ form ที่อยู่ด้านในส่งข้อมูลไม่ได้ทำยังไงดี ครับ

Posted: 19/09/2019 4:20 pm
by jamepiyawat
ทำได้แล้วครับแค่ทำให้ form คลุมถึงแค่ตารางแล้วก็ค่อยทำ form อีก form หนึ่ง