ผมอยากให้กดปุ่ม 4 ครั้งเเล้วพื้นหลังขึ้นสีเหลืองต้องทำยังไงครับ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Golff Sinlapachai
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 12
Joined: 28/06/2019 2:34 pm

ผมอยากให้กดปุ่ม 4 ครั้งเเล้วพื้นหลังขึ้นสีเหลืองต้องทำยังไงครับ

Postby Golff Sinlapachai » 29/09/2019 10:16 am

ผมอยากให้กดปุ่ม 4 ครั้งเเล้วพื้นหลังขึ้นสีเหลืองเหมือนเราเอาเม้าส์ชี้ที่ตัวเลขครับ

ถ้ากดตัวเลขคู่ทุก 4 ครั้ง ให้มันโชว์พื้นหลังสีเหลืองกรอบที่1 (1,2,3,4,5,6,7,8,)
ถ้ากดตัวเลขคี่ทุก 4 ครั้ง ให้มันโชว์พื้นหลังสีเหลืองกรอบที่2 (9,10,11,12,13,14,15,16)
ถ้ากดตัวเลขคู่กับคี่ทุก 4 ครั้ง ให้มันโชว์พื้นหลังสีเหลืองกรอบที่3 (17,18,19,20,21,22,23,24)
เหมือนเราเอาเม้าส์ชี้ที่ตัวเลขครับ
เเล้วพอกดครั้งที่ 5 ให้กรอบหายเเล้วเเสดงในตารางข้างล่าง

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
   <title>Document</title>
   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
   <!-- <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> -->

      <style>
   *{
      margin: 0;
      padding: 0;
   }
   
   
   .Analysis {

      width:70%;
      height: 139px;
      margin:0 auto;
      border:1px solid #000000;
      margin-bottom: 100px;
      
   }

   .containertt {
      
      width:70%;
      height: 50px;
      margin:0 auto;
      text-align: center;
      
      
   }
   table, th {
      border: 1px solid black;
      border-collapse: collapse;
      text-align: center;
   }
   td {
      border: 1px solid black;
      border-collapse: collapse;
      width: 50px;
      height: 50px;
      font-size: 30px;
   }

.grid-container {
         display: grid;
         grid-template-columns:auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto;
         grid-gap: 2px;
         background-color: #2196F3;
         padding: 10px;

      }

      .grid-container > div {
         background-color: lightblue;
         text-align: center;
         padding: 10px ;
         font-size: 30px;
      }

      .item1 {
         grid-row: 1 / 4;
      }


   </style>
</head>
<body>
      
      
      
      <table class="table" id="demo1" style="background-color:#E6E6E6"  >
         <tr >
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
         </tr>
         <tr>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
         </tr>
         <tr>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
         </tr>
      </table>
      
   


<div class="grid-container" id="test">
   
   <div onclick="myFunction(this)" class="item1"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';"
      font color="red">0</div>

      <div onclick="myFunction(this)"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';"><font color=red>2</font></div>

      <div onclick="myFunction(this)"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">4</div> 
      <div onclick="myFunction(this)"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';"><font color=red>6</font></div>
      <div onclick="myFunction(this)"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';"><font color=red>8</font></div>
      <div onclick="myFunction(this)"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">10</div>
      <div onclick="myFunction(this)"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';"><font color=red>12</font></div>
      <div onclick="myFunction(this)"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';"><font color=red>14</font></div> 
      <div onclick="myFunction(this)"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">16</div>
      <div onclick="myFunction(this)"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';"><font color=red>18</font></div>
      <div onclick="myFunction(this)"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';"><font color=red>20</font></div>
      <div onclick="myFunction(this)"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">22</div>
      <div onclick="myFunction(this)"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">24</div>
      <div onclick="myFunction(this)"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">1</div>
      <div onclick="myFunction(this)"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';"><font color=red>3</font></div>
      <div onclick="myFunction(this)"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">5</div>
      <div onclick="myFunction(this)"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">7</div>
      <div onclick="myFunction(this)"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';"><font color=red>9</font></div>
      <div onclick="myFunction(this)"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">11</div>
      <div onclick="myFunction(this)"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">13</div>
      <div onclick="myFunction(this)"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';"><font color=red>15</font></div>
      <div onclick="myFunction(this)"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">17</div>
      <div onclick="myFunction(this)"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">19</div>
      <div onclick="myFunction(this)"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">21</div>
      <div onclick="myFunction(this)"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">23</div>


</div>
<script>
   const myFunction = i => $("#demo1 td:empty:first").html($(i).html())
</script>
<table class="table" id="demo2" style="background-color:#E6E6E6"  >
         <tr>
            <td>ครั้งที่5</td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
         </tr>
         </table>
         <table>
            
         
         <tr>
            <td>ถูก</td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
         </tr>
         <tr>
            <td>ผิด</td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
         </tr>
      </table>
      


</body>
</html>


[img][img]https://uppic.cc/d/5sF9[/img][/img]

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 21748
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ผมอยากให้กดปุ่ม 4 ครั้งเเล้วพื้นหลังขึ้นสีเหลืองต้องทำยังไงครับ

Postby mindphp » 30/09/2019 1:21 pm

ภาพประกอบไม่ขึ้น นะครับ
ลองเอา ภาพมาอัพโหลดที่บอร์ด นะครับ
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: viewtopic.php?f=6&t=2042


User avatar
Golff Sinlapachai
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 12
Joined: 28/06/2019 2:34 pm

Re: ผมอยากให้กดปุ่ม 4 ครั้งเเล้วพื้นหลังขึ้นสีเหลืองต้องทำยังไงครับ

Postby Golff Sinlapachai » 01/10/2019 1:27 pm

ตอนนี้ผมติด จะเช็คยังไงครับว่าเลขที่กดเป็นเลขคู่หรือคี่เอาตรงไหนมาเช็คครับ
ผมจะทำเเบบนี้ครับ
ถ้ากดตัวเลขคู่ทุก 4 ครั้ง ให้มันโชว์พื้นหลังสีเหลืองกรอบที่1 (1,2,3,4,5,6,7,8,)
ถ้ากดตัวเลขคี่ทุก 4 ครั้ง ให้มันโชว์พื้นหลังสีเหลืองกรอบที่2 (9,10,11,12,13,14,15,16)

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
   <title>Document</title>
   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
   <!-- <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> -->

      <style>
   *{
      margin: 0;
      padding: 0;
   }
   
   
   .Analysis {

      width:70%;
      height: 139px;
      margin:0 auto;
      border:1px solid #000000;
      margin-bottom: 100px;
      
   }

   .containertt {
      
      width:70%;
      height: 50px;
      margin:0 auto;
      text-align: center;
      
      
   }
   table, th {
      border: 1px solid black;
      border-collapse: collapse;
      text-align: center;
   }
   td {
      border: 1px solid black;
      border-collapse: collapse;
      width: 50px;
      height: 50px;
      font-size: 30px;
   }

.grid-container {
         display: grid;
         grid-template-columns:auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto;
         grid-gap: 2px;
         background-color: #2196F3;
         padding: 10px;

      }

      .grid-container > div {
         background-color: lightblue;
         text-align: center;
         padding: 10px ;
         font-size: 30px;
      }

      #item1 {
         grid-row: 1 / 4;
      }


   </style>
</head>
<body>
      
      
      
      <table class="table" id="demo1" style="background-color:#E6E6E6"  >
         <tr >
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
         </tr>
         <tr>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
         </tr>
         <tr>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
         </tr>
      </table>
      
   


<div class="grid-container" >
   
   <div onclick="myFunction(this)"  id="item1"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';"
      font color="red">0</div>

      <div onclick="myFunction(this)" class="test" id="ro"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';"><font color=red>2</font></div>

      <div onclick="myFunction(this)" class="test"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">4</div> 
      <div onclick="myFunction(this)" class="test"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';"><font color=red>6</font></div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';"><font color=red>8</font></div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">10</div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';"><font color=red>12</font></div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';"><font color=red>14</font></div> 
      <div onclick="myFunction(this)" class="test"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">16</div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';"><font color=red>18</font></div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';"><font color=red>20</font></div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">22</div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">24</div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">1</div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';"><font color=red>3</font></div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">5</div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">7</div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';"><font color=red>9</font></div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">11</div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">13</div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';"><font color=red>15</font></div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">17</div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">19</div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">21</div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">23</div>

      <div onClick="onClick()" class="test"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">333</div>

      <div onClick="onClick()" class="test"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">444</div>
      
      <div class="test"   
      mouseenter="this.css.backgroundColor='yellow';"
      mouseleave="this.css.backgroundColor='lightblue';"
      >555</div>

</div>
<script>
    myFunction = i => $("#demo1 td:empty:first").html($(i).html())

var to=$(this).text();
var clicks=0;
var result=false;
backgound="";

function clickCount()
{
 clicks += 1;
}

function changBackground()
{
 return backgound = clicks==4 ? "backgound:yellow" : "";
}

function reset()
{
$(".test").css("background-color", "lightblue");
 clicks=0;
 result=false;
 return;
}
var clicks = 0;

$(function(){
  $(".test").click(function(){

    clickCount();
   
    document.getElementById("clicks").innerHTML = clicks;
    document.getElementById("demo").innerHTML = $(this).text();
    if(clicks ==4){
       
     $(".test").css("background-color", "yellow");

 
   
    }
    if(clicks==5){

   reset();}
   
  });
});

// var clicks = 0;
//     function onClick() {

//         clicks += 1;

//         document.getElementById("clicks").innerHTML = clicks;
//         if(clicks==4){

//     $("#test").attr("style",backgound);
   
//     }
//     };
    </script>

 <p>Clicks: <a id="clicks">0</a></p>
<p id="demo"></p>

</script>
<table class="table" id="demo2" style="background-color:#E6E6E6"  >
         <tr>
            <td>ครั้งที่5</td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
         </tr>
         </table>
         <table>
            
         
         <tr>
            <td>ถูก</td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
         </tr>
         <tr>
            <td>ผิด</td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
         </tr>
      </table>
      
<input type="button" class="button" name="tt" value="555555">

</body>
</html>

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 21748
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ผมอยากให้กดปุ่ม 4 ครั้งเเล้วพื้นหลังขึ้นสีเหลืองต้องทำยังไงครับ

Postby mindphp » 01/10/2019 1:35 pm

ค่อยๆ แกะไปทีละประเด็น

เลขคู่หรือคี เช็คว่า หารสอง แล้วลงตัวหรือไม่ ถ้าลงตัวคือ คู่ ไม่ลงตัวคือคี่
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: viewtopic.php?f=6&t=2042

User avatar
Golff Sinlapachai
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 12
Joined: 28/06/2019 2:34 pm

Re: ผมอยากให้กดปุ่ม 4 ครั้งเเล้วพื้นหลังขึ้นสีเหลืองต้องทำยังไงครับ

Postby Golff Sinlapachai » 01/10/2019 1:50 pm

mindphp wrote:ค่อยๆ แกะไปทีละประเด็น

เลขคู่หรือคี เช็คว่า หารสอง แล้วลงตัวหรือไม่ ถ้าลงตัวคือ คู่ ไม่ลงตัวคือคี่เราจะเอาตัวเเปรไหนมาเช็คครับอย่างตัวล่างเอา$Numberมาเช็ค

<meta charset="UTF-8">
<?PHP
$Number = 3;

if(($Number%2) == 0){
echo "เลขคู่";
}else{
echo "เลขคี่";
}
?>

User avatar
Golff Sinlapachai
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 12
Joined: 28/06/2019 2:34 pm

Re: ผมอยากให้กดปุ่ม 4 ครั้งเเล้วพื้นหลังขึ้นสีเหลืองต้องทำยังไงครับ

Postby Golff Sinlapachai » 02/10/2019 8:56 am

ผมเอาตัวนี้มาเช็คไม่รู้ว่าถูกรึป่าวครับ ($(this).text()%2)==0
เเต่มันเช็คตัวสุดท้าย เราจะเช็คว่ากดเลขคู่มาทั้ง 4 ตัวหรือเลขคี่ทั้ง 4 ตัว ยังไงครับ

Code: Select all

if (($(this).text()%2)==0) {
     $("#test1,#test2").css("background-color", "yellow");

  }else{
      $("#test3").css("background-color", "red");
  }

User avatar
Golff Sinlapachai
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 12
Joined: 28/06/2019 2:34 pm

Re: ผมอยากให้กดปุ่ม 4 ครั้งเเล้วพื้นหลังขึ้นสีเหลืองต้องทำยังไงครับ

Postby Golff Sinlapachai » 07/10/2019 10:47 am

ตอนนี้ผมติด2ที่ครับ
ถ้ากดตัวเลขทุก 5 ครั้ง ให้มันเเสดงที่ตารางล่างยังไงครับ ตอนนี้กดมันขึ้นเเต่ช่องเเรกครับ
อีกอย่างพอกดเลข4ครั้งเเล้วมันขึ้นสีพื้นหลัง พอกดครั้งที่ 5 ถ้าเรากดเลขที่ขึ้นสีพื้นหลังให้ขึ้นรูปติ้กถูก ถ้าไม่ได้กดเลขที่มีสีพื้นหลังให้ขึ้นรูปติ้กผิด
พอเขียนประมาณไหนครับ

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
   <title>Document</title>
   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
   <!-- <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> -->

   <style>
      *{
         margin: 0;
         padding: 0;
      }


      .Analysis {

         width:70%;
         height: 139px;
         margin:0 auto;
         border:1px solid #000000;
         margin-bottom: 100px;

      }

      .containertt {

         width:70%;
         height: 50px;
         margin:0 auto;
         text-align: center;


      }
      table, th {
         border: 1px solid black;
         border-collapse: collapse;
         text-align: center;
      }
      td {
         border: 1px solid black;
         border-collapse: collapse;
         width: 50px;
         height: 50px;


      }

      .grid-container {
         display: grid;
         grid-template-columns:auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto;
         grid-gap: 2px;
         background-color: #2196F3;
         padding: 10px;

      }

      .grid-container > div {
         background-color: lightblue;
         text-align: center;
         padding: 10px ;
         font-size: 30px;
      }

      #item1 {
         grid-row: 1 / 4;
      }


   </style>
</head>
<body>   <table class="table" id="demo1" style="background-color:#E6E6E6">
      <tr   >
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
      </tr>
      <tr>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
      </tr>
      <tr>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
      </tr>
   </table>

   


   <div class="grid-container" >

      <div onclick="myFunction(this)"  id="item1" class="test0"><font color=red>0</font></div>

      <div onclick="myFunction(this)" class="test" id="test2">2</div>

      <div onclick="myFunction(this)" class="test" id="test4">4</div> 
      <div onclick="myFunction(this)" class="test" id="test6"><font color=red>6</font></div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test"><font color=red>8</font></div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test">10</div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test"><font color=red>12</font></div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test"><font color=red>14</font></div> 
      <div onclick="myFunction(this)" class="test">16</div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test"><font color=red>18</font></div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test"><font color=red>20</font></div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test">22</div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test">24</div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test" id="test1">1</div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test" id="test3"><font color=red>3</font></div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test" id="test5">5</div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test">7</div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test"><font color=red>9</font></div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test">11</div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test">13</div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test"><font color=red>15</font></div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test">17</div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test">19</div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test">21</div>
      <div onclick="myFunction(this)" class="test">23</div>

      <!-- <div onClick="onClick()" class="test" id="test1"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">333</div>

      <div  class="test"id="test2"
      onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
      onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">444</div>
      
      <div class="test"   id="test3"
      mouseenter="this.style.backgroundColor='yellow';"
      mouseleave="this.style.backgroundColor='lightblue';"
      >555</div> -->

   </div>
   <script>
      myFunction = i => $("#demo1 td:empty:first").html($(i).html())
      var tooClick = 0;
var totalClick = 0; // จำนวนคลิกทั้งหมด
var evenClick = 0; // จำนวนคลิกเลขคู่
var oddClick = 0; // จำนวนคลิกเลขคี่
var result=false;
var backgound="";
var clicks = 0;
var po = 0;
function clickCount()
{
   clicks += 1;    //ตรงนี้ใส่ clicks += 1;
   po = Math.floor(Math.random() * 4);
}

function changBackground()
{
   return backgound = clicks==4 ? "backgound:yellow" : "";
}

function reset()
{
   $(".test").css("background-color", "lightblue");
   $(".test1").css("background-color", "lightblue");
   $(".test2").css("background-color", "lightblue");
   $("#test1").css("background-color", "lightblue");
   $("#test2").css("background-color", "lightblue");
   evenClick=0;
   oddClick=0;
   tooClick=0;
   
   result=false;
   return;
}
function pop() {
   alert("Hello! I am an alert box!");
   window.location.reload();
}

$(function(){
   $(".test").click(function(){

      clickCount();

      document.getElementById("clicks").innerHTML = clicks;
      document.getElementById("demo").innerHTML = $(this).text();
      document.getElementById("ran").innerHTML = po;


      if ($(this).text()%2==0) {
         evenClick++;      //ตรงนี้ใส่ evenClick++;
         oddClick++;        //ตรงนี้ใส่ oddClick++;
         if(evenClick % 4 ==0){
            if (po%2==0) {
               $("#test1,#test2").css("background-color", "yellow");
            }else if (po%2==1) {
               $("#test3,#test4").css("background-color", "#80E12A");
            }
         }else if(evenClick % 5 ==0){
            document.getElementById("golf").innerHTML = $(this).text();
            reset();
         }

      }else if ($(this).text()%2==1) {
         oddClick++;          //ตรงนี้ใส่ oddClick++;
         evenClick++;        //ตรงนี้ใส่ evenClick++;
         if(oddClick % 4 ==0){
            if (po%2==0) {
               $("#test5,#test6").css("background-color", "#73E1E1");
            }else if (po%2==1) {
               $("#test3,#test4").css("background-color", "#80E12A");
            }
         }else if(oddClick % 5 ==0){
            document.getElementById("golf").innerHTML = $(this).text();
            
            reset();
         }
      }
      if (clicks>60) {
         pop();
      }

   });
});

</script>

<p>Clicks: <a id="clicks">0</a></p>
<p id="demo"></p>
<p>ran: <a id="ran">0</a></p>
</script>
<table class="table" id="demo2" style="background-color:#E6E6E6"  >
   <tr>
      <td>ครั้งที่5</td>
      <td id="golf"></td>
      <td id="golf2"></td>
      <td id="golf3"></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
   </tr>
</table>


<table>
   <tr>
      <td>ถูก</td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
   </tr>
   <tr>
      <td>ผิด</td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
   </tr>
</table>


</body>
</html>


Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 23 guests