Page 1 of 1

อยากให้ * แทน ตัวเลข 3 ตัวท้าย

Posted: 31/10/2019 3:06 pm
by bankjittapol
อยากให้ * แทน ตัวเลข 3 ตัวท้าย
Screenshot4.png
Screenshot4.png (5.75 KiB) Viewed 300 times
ซึ่งจะได้เป็น
EF582568***TH

ที่ทำได้ตอนนี้
Screenshot5.png
Screenshot5.png (8.5 KiB) Viewed 300 times
ตัวโค้ดที่ใช้

Code: Select all

   $tr =  "EF582568151TH";
  echo preg_replace('/\w{1,3}\z/', '***', $tr);

 

Re: อยากให้ * แทน ตัวเลข 3 ตัวท้าย

Posted: 31/10/2019 5:20 pm
by thatsawan
ถ้าหากรูปเเบบมันเหมือนกัน เราก็ต่อ ไปได้นิ

Code: Select all

$a = "EF582568151TH";
  $x = substr($a,0,8)."***TH"; 

Code: Select all

$tr =  "EF582568151TH";
  $a = preg_replace('/\w{1,3}\z/', '***', $tr);
  echo $a."TH";
 

หากไม่เหมือนกัน เราจับรุปแบบเเบบตัดเเบ่งออกมา เเล้วค่อยประกบกันเป็นประโยคอีกทึก็ได้หรือป่าว