Page 1 of 1

ต้องการให้ ฐานข้อมูลบันทึกที่อยู่ของ รูปภาพ

Posted: 06/11/2019 3:51 pm
by bankjittapol
ต้องการให้ ฐานข้อมูลบันทึกที่อยู่ของ รูปภาพ เพื่อที่เวลาเรา select ออกมา ข้อมูลจะดึงรูปภาพที่เก็บอยู่ใน folder มาแสดงด้วยครับ
ขอคำแนะนำ หรือแนวทางหน่อยครับบ

Re: ต้องการให้ ฐานข้อมูลบันทึกที่อยู่ของ รูปภาพ

Posted: 06/11/2019 4:01 pm
by tsukasaz
โฟลเดอร์ที่ใช้เก็บภาพมีหลายโฟลเดอร์ไหมครับ หรือ แค่โฟลเดอร์เดียว ถ้ามีแค่โฟลเดอร์เดียวก็ไม่จำเป็นต้องเก็บลงฐานก็ได้ครับ

ปกติแล้วเวลาเก็บข้อมูลรูปภาพในฐานจะเก็บแค่ชื่อรูปภาพอย่างเดียว ส่วนที่อยู่รูปภาพอาจจะตั้งตัวแปรมาเก็บไว้

เวลาที่เรียกใช้ ก็แค่เอาตัวแปรที่อยู่ มาต่อด้วยชื่อรูปภาพที่ดึงจากฐานข้อมูลมาครับ

Re: ต้องการให้ ฐานข้อมูลบันทึกที่อยู่ของ รูปภาพ

Posted: 15/11/2019 12:45 pm
by mindphp
สร้างฟอร์มสำหรับอัพโหลด
https://www.mindphp.com/vdo-tutorial-ph ... l-php.html

Re: ต้องการให้ ฐานข้อมูลบันทึกที่อยู่ของ รูปภาพ

Posted: 15/11/2019 5:18 pm
by Losa
เป็นข้อมูลที่ดีมากค่ะ