Page 1 of 1

สอบถามเรื่องพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ PHP ช่วยเข้ามาตอบหรืออธิบายขั้นตอนการทำงานให้ฟังหน่อยได้ไหมครับตอนนี้ไปไม่ถูกแล้ว

Posted: 03/03/2020 1:03 pm
by gangger00
คือเราไม่เคยทำด้านพัฒนาระบบเว็บมาก่อน ตอนนี้เราใช้ .php .js เป็นหลัก คือเราต้องการ เลือกวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดได้ค่ะ โดยพอเลือกวันเสร็จแล้ว จะให้ไปเรียกข้อมูลของช่วงระหว่างวันที่เราเลือกมาค่ะ เช่น เราเลือกวันที่ 2 ถึงวันที่ 15 ของเดือน พ.ค. ให้แสดงรายการ ยอดเสื้อขาย และ ยอดเสื้อภาษี

โดยใช้ไฟล์หลักที่ชื่อว่า sell.php และ sell.js

คือในหน้า sell.js มีตัวแปรที่สำคัญชื่อ price กับ tax และเรามีการเรียกfunction ชื่อ auditor โดยฟังก์ชั่นนี้ถูกสร้างในหน้า seĺlShort.js และตัวแปรในหน้านี้มีชื่อว่า t_a , t_b, t_c

คือ ในหน้า sell.js ก็เรียก function auditor ส่วนในหน้า sellShort.js เป็นไฟล์ที่สร้าง auditor ทั้งสองไฟล์นี้มีตัวแปรไม่เหมือนกัน แต่จะต้องใช้ function นี้ต้องทำยังไงครับ

ทำแบบนี้ได้มั้ย ในหน้า sell.js ก็สร้างฟังก์ชั่นขึ้นมาใหม่เลย โดยไป copy code จากหน้า sellShort.js

ขอบคุณครับ