Page 1 of 1

ปัญหาใหม่ หลังจากติดตั้งผ่าน

Posted: 03/10/2010 10:45 am
by Songphan
ลองเขียน โปรแกรม แรกและลองทดสอบดู ผลคือ หาโปรแกรมไม่เจอ ต้องจัด Folder แบบไหมบ้าง และทำอย่างไรบ้าง หนังสือมีแต่สอนเขียนไม่บอกวิธีอะไรทั้งสิ้น

มือใหม่หัดทำครับ

Re: ปัญหาใหม่ หลังจากติดตั้งผ่าน

Posted: 03/10/2010 11:40 pm
by mindphp
ต้องจัด Folder แบบไหมบ้าง
หมายถึงอะไรครับ ต้องการถามว่าอะไร น่ะครับ อ่านแล้ว งง :?:

Re: ปัญหาใหม่ หลังจากติดตั้งผ่าน

Posted: 04/10/2010 5:57 am
by Songphan
ตือในหนังสือ สอนแต่ว่าเขียนโปรแกม ตามนี้ แล้ว Run เลยจะได้ แบบนี้

ไม่ได้บอกว่าเขียน ด้วย Tools อะไร ต้องไปวางไว้ที่ไหน กำหนด Part ไว้ด้วยไหมเก็บในชื่อ สกุล file แบบไหน เพื่อ Run ทดสอบนะครับ เวลา Run ต้องทำอย่างไรบ้าง เผอิญมาจาก พัฒนา พวกภาษา C C++ Delphi นะครับสภาพแวดล้อม แบบปิด กรณี Web ดูจะเป็นแบบเปิด

Re: ปัญหาใหม่ หลังจากติดตั้งผ่าน

Posted: 04/10/2010 10:57 pm
by imsn
จำลอง Server ด้วยโปรแกรมอะไร ล่ะครับ
ลองดู คู่มือของแต่ละโปรแกรม
เช่น apache ก็อยู่ที่ htdocs
IIS ก็ www มั่งถ้าจำไม่ผิด