แนวทางสร้าง การจัดเก็บแบบระบุตำแหน่ง

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

tanapong
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 9
Joined: 25/04/2020 11:01 pm

แนวทางสร้าง การจัดเก็บแบบระบุตำแหน่ง

Post by tanapong »

หากต้องการเพิ่มข้อมูลในเทเบิล A ซึ่งมี ID Name Lname Age Sex ไปในฐานข้อมูล แล้วจะทำยังไงให้หน้าโปรแกรมแสดงข้อมูลเฉพาะ ID ให้ขึ้นโชว์ว่าอยู่ตำแหน่งไหน
หากมีขนาดตาราง เช่น 5x5 มีแนวทางหรือข้อมูลให้ศึกษาไหมครับ พวกการแสดงผลของข้อมูล
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25562
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: แนวทางสร้าง การจัดเก็บแบบระบุตำแหน่ง

Post by mindphp »

แล้วจะทำยังไงให้หน้าโปรแกรมแสดงข้อมูลเฉพาะ ID ให้ขึ้นโชว์ว่าอยู่ตำแหน่งไหน
ไม่เข้าใจคำถามครับ
ลองสือสารด้วยภาพ ประกอบคำอธิบาย
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
tanapong
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 9
Joined: 25/04/2020 11:01 pm

Re: แนวทางสร้าง การจัดเก็บแบบระบุตำแหน่ง

Post by tanapong »

Programming - PHP-1.png
Programming - PHP-1.png (18.3 KiB) Viewed 273 times
เวลาเพิ่มข้อมูลให้แสดงผลประมาณนี้ครับว่าข้อมูลอยู่ในตำแหน่งไหนครับ มีแนวทางให้ศึกษาไหมครับ
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25562
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: แนวทางสร้าง การจัดเก็บแบบระบุตำแหน่ง

Post by mindphp »

ระบุพิกัด x,y ในการเก็บและเอามาแสดง
ศึกษาการใช้ css, html table ครับ
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
tanapong
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 9
Joined: 25/04/2020 11:01 pm

Re: แนวทางสร้าง การจัดเก็บแบบระบุตำแหน่ง

Post by tanapong »

Programming - PHP-1.png
ตอนนี้ติดปัญหา Select ครับไม่รู้จะเขียนแบบไหนให้รับค่า POST แบบไม่ action ไปหน้าอื่น
ต้องการ search แค่ LabNo แล้วขึ้นแสดงผลตาม Labno ที่ search
ทำเป็น popup
พอ search จะแสดงข้อมูลเป็น popup อีกที

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<style>
body {
 font-family: Arial;
}

* {
 box-sizing: border-box;
}

.openBtnn {
 position: fixed;
 top : 90%;
 left : 80%;
 background: #f1f1f1;
 border: none;
 padding: 10px 15px;
 font-size: 20px;
 cursor: pointer;
}

.openBtnn:hover {
 background: #bbb;
}

.overlay {
 height: 50%;
 width: 50%;
 display: none;
 position: fixed;
 z-index: 1;
 top: 50%;
 left: 50%;
 background-color: rgb(0,0,0);
 background-color: rgba(0,0,0, 0.9);
}

.overlay-content {
 position: relative;
 top: 46%;
 width: 80%;
 text-align: center;
 margin-top: 30px;
 margin: auto;
}

.overlay .closebtn {
 position: absolute;
 top: 0px;
 right: 45px;
 font-size: 60px;
 cursor: pointer;
 color: white;
}

.overlay .closebtn:hover {
 color: #ccc;
}

.overlay input[type=text] {
 padding: 15px;
 font-size: 17px;
 border: none;
 float: left;
 width: 80%;
 background: white;
}

.overlay input[type=text]:hover {
 background: #f1f1f1;
}

.overlay button {
 float: left;
 width: 20%;
 padding: 16.25px;
 background: #004d00;
 font-size: 17px;
 border: none;
 cursor: pointer;
}

.overlay button:hover {
 background: #bbb;
}
</style>
</head>
<body>

<div id="myOverlay" class="overlay">
 <span class="closebtn" onclick="closeSearch()" title="Close Overlay">×</span>
 <div class="overlay-content">

 <input type="text"method="post" name="lab">
<button id="myBtnm"><i class="fa fa-search" ></i></button>


  
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
body {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;}

/* The Modal (background) */
.modalb {
 display: none; /* Hidden by default */
 position: fixed; /* Stay in place */
 z-index: 1; /* Sit on top */
 padding-top: 100px; /* Location of the box */
 left: 0;
 top: 0;
 width: 100%; /* Full width */
 height: 100%; /* Full height */
 overflow: auto; /* Enable scroll if needed */
 background-color: rgb(0,0,0); /* Fallback color */
 background-color: rgba(0,0,0,0.4); /* Black w/ opacity */
}

/* Modal Content */
.modalb-content {
 background-color: #fefefe;
 margin: auto;
 padding: 20px;
 border: 1px solid #888;
 width:58%;
}

/* The Close Button */
.close {
 color: red;
 float: right;
 font-size: 35px;
 font-weight: bold;
}

.close:hover,
.close:focus {
 color: #000;
 text-decoration: none;
 cursor: pointer;
}

</style>
</head>
<body>

<!-- The Modal -->
<div id="myModalb" class="modalb">

 <!-- Modal content -->
 <div class="modal-content">
  

  <?php
 
 $serverName = "localhost";
	$userName = "root";
	$userPassword = "root1234";
 $dbName = "login_db";
 $conn = mysqli_connect($serverName,$userName,$userPassword,$dbName);
 if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}
 $lab = $_POST['lab'];
 $sqlvv = "SELECT * from rack "; //ตรงนี้ลองหลายแบบแล้วไม่ได้
 $objQuery = mysqli_query($conn, $sqlvv) or die("Error Query [" . $sqlvv . "]");
 ?>
 <table border="1">
  <tr>
  <th width="50">
    <div align="center">Rackname</div>
   </th>
   <th width="50">
    <div align="center">LabNo</div>
   </th>
   <th width="50">
    <div align="center">Position</div>
   </th>
   <th width="100">
    <div align="center">Work</div>
   </th>
   <th width="100">
    <div align="center">Fname</div>
   </th>
   <th width="100">
    <div align="center">Lname</div>
   </th>
   <th width="100">
    <div align="center">Age</div>
   </th>
   <th width="100">
    <div align="center">Sex</div>
   </th>
  </tr>

  <?php
  while ($objResult = mysqli_fetch_array($objQuery)) {
  ?>
  
   <tr>
   <td><?php echo $objResult["rackname"]; ?></td>
    <td><?php echo $objResult["LabNo"]; ?></td>
    <td><?php echo $objResult["Position"]; ?></td>
    <td><?php echo $objResult["Work"]; ?></td>
    <td><?php echo $objResult["Fname"]; ?></td>
    <td><?php echo $objResult["Lname"]; ?></td>
    <td><?php echo $objResult["Age"]; ?></td>
    <td><?php echo $objResult["Sex"]; ?></td>
   </tr>
  <?php
  }
  ?>
 </table>
 <?php
 mysqli_close($conn); // ปิดฐานข้อมูล
 ?>

 </div>
</div>

 </div>
</div>

<script>
// Get the modal
var modalb = document.getElementById("myModalb");

// Get the button that opens the modal
var btn = document.getElementById("myBtnm");

// Get the <span> element that closes the modal
var span = document.getElementsByClassName("close")[0];

// When the user clicks the button, open the modal 
btn.onclick = function() {
 modalb.style.display = "block";
}

// When the user clicks on <span> (x), close the modal
span.onclick = function() {
 modal.style.display = "none";
}

// When the user clicks anywhere outside of the modal, close it
window.onclick = function(event) {
 if (event.target == modalb) {
  modalb.style.display = "none";
 }
}
</script>

</body>
</html>

</div>
</div>

</form>
<button class="openBtnn" onclick="openSearch()">Open Search Box</button>

<script>
function openSearch() {
 document.getElementById("myOverlay").style.display = "block";
}

function closeSearch() {
 document.getElementById("myOverlay").style.display = "none";
}
</script>
   
</body>
</html>
Post Reply

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 7 guests