อยากทราบว่า ตรงที่แสดงข้อมูล URL จะให้แสดงเฉพาะ id แค่ตัวเลข ต้องทำอย่างไงครับ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

makup
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 397
Joined: 05/10/2020 10:02 am

อยากทราบว่า ตรงที่แสดงข้อมูล URL จะให้แสดงเฉพาะ id แค่ตัวเลข ต้องทำอย่างไงครับ

Post by makup »

108.JPG
อยากทราบว่า ตรงที่แสดงข้อมูล URL จะให้แสดงเฉพาะ id แค่ตัวเลข ต้องทำอย่างไงครับ และ ถ้าไม่เลือกข้อมูลอะไรเลยตรง listbox ให้แสดงตรงข้อมูล URL เป็น id 0 ต้องทำอย่างไรครับ
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25900
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: อยากทราบว่า ตรงที่แสดงข้อมูล URL จะให้แสดงเฉพาะ id แค่ตัวเลข ต้องทำอย่างไงครับ

Post by mindphp »

ขอดูโค้ด ที่ สร้างฟอร์ม ก่อน ส่งค่ามาหน้านี้
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
makup
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 397
Joined: 05/10/2020 10:02 am

Re: อยากทราบว่า ตรงที่แสดงข้อมูล URL จะให้แสดงเฉพาะ id แค่ตัวเลข ต้องทำอย่างไงครับ

Post by makup »

mindphp wrote: 22/10/2020 8:07 pm ขอดูโค้ด ที่ สร้างฟอร์ม ก่อน ส่งค่ามาหน้านี้
ตรงส่วนของ Form ครับ

Code: Select all

@extends('layouts.master')                 <!-- เป็นการดึง File Template ใน Folder layouts ใน File admin มาร่วมใช้งาน -->
@section('content')<div class="table-responsive ">


  <h2>ตารางเที่ยวบิน</h2>
  <table class="table">
   <thead class="thead-dark">

   <form class="" method="get" action="/searchAirflight/search">
    <tr>
     <th scope="col">

      <br><br>ลำดับ</br></br></th>
     <th scope="col">
 
  <select name="name" id="name">
   <option selected="selected">---- เลือกทั้งหมด ----</option>
   @foreach($flight as $flights)
   <option value="{{$flights->id_airport}}" >{{$flights->airport['name']}}</option>
   @endforeach
  </select>

      <br><br>ชื่อที่ตั้งสนามบิน</br></br></th>
     <th scope="col">

      
  <select name="name_airline" id="name_airline">
   <option selected="selected">---- เลือกทั้งหมด ----</option>
   @foreach($flight as $flights)
   <option value="{{$flights->airline['name_airline']}}">{{$flights->airline['name_airline']}}</option>
   @endforeach
  </select>

     <br><br>ชื่อสายการบิน</br></br></th>
     <th scope="col">

  <select name="path" id="path">
   <option selected="selected">---- เลือกทั้งหมด ----</option>
   @foreach($flight as $flights)
   <option value="{{$flights->path}}" >{{$flights->path}}</option>
   @endforeach
  </select>

      <br><br>เส้นทางการบิน</br></br></th>
     <th scope="col">

     <select name="date" id="date">
      <option selected="selected">---- เลือกทั้งหมด ----</option>
   @foreach($flight as $flights)
   <option value="{{$flights->date}}" >{{$flights->date}}</option>
   @endforeach
  </select>
      <br><br>วันที่</br></br></th>
     <th scope="col">

  <select name="timeout" id="timeout">
      <option selected="selected">---- เลือกทั้งหมด ----</option>
   @foreach($flight as $flights)
   <option value="{{$flights->timeout}}" >{{$flights->timeout}}</option>
   @endforeach
   </select>

     <br><br>เวลาออกเดินทาง</br></br></th>
     <th scope="col">

  <select name="price" id="price">
   <option selected="selected">---- เลือกทั้งหมด ----</option>
   @foreach($flight as $flights)
   <option value="{{$flights->price}}" >{{$flights->price}}</option>
   @endforeach
   </select>

      <br><br>ราคา</br></br></th>
     <th scope="col">

  <select name="model_aircraft" id="model_aircraft">
   <option selected="selected">---- เลือกทั้งหมด ----</option>
   @foreach($flight as $flights)
   <option value="{{$flights->model_aircraft}}" >{{$flights->model_aircraft}}</option>
   @endforeach
   </select>
      <br><br>รุ่นเครื่องบิน</br></br></th>
     <th scope="col">

     
        
      <button type="submit" name="submit" class="btn btn-primary" name="submit">ค้นหา</button>
    
     

      <br><br>แก้ไข</br></br></th>
     <th scope="col">
      <br><br>ลบ</br></br></th>
    </tr>
   </form>
    
   </thead>
   <tbody>
    <?php $number = 1; ?>
    @foreach($flight as $flights)
    <tr>
     <th scope="row">{{$number}}</th>
     <td>{{$flights->airport['name']}}</td>
     <td>{{$flights->airline['name_airline']}}</td>
     <td>{{$flights->path}}</td>
     <td>{{$flights->date}}</td>
     <td>{{$flights->timeout}}</td>
     <td>{{$flights->price}}</td>
     <td>{{$flights->model_aircraft}}</td>
     
     
     <td>
      <a href="/editAirflight/{{$flights->id}}" class="btn btn-primary">แก้ไข</a>
     </td>
     
     <td>
      <a href="/deleteAirflight/{{$flights->id}}" onclick="return confirm('คุณต้องการลบข้อมูลหรือไม่ ?')" class="btn btn-danger">ลบข้อมูล</a>
     </td>
    </tr>
    <?php $number++; ?>
    @endforeach
    
   </tbody>

    <tbody>
    <?php $number = 1; ?>

    
    
   </tbody>

  </table>

  <div class="d-flex flex-column flex-md-row align-items-center p-3 px-md-4 mb-3 bg-white border-bottom shadow-sm">
   <a href="/createAirflight" class="btn btn-primary">เพิ่มข้อมูล</a>


    

   </div>

   {{$flight->appends(['search'=>request()->query('search')])->links()}}
  </div>
 
 @endsection
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25900
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: อยากทราบว่า ตรงที่แสดงข้อมูล URL จะให้แสดงเฉพาะ id แค่ตัวเลข ต้องทำอย่างไงครับ

Post by mindphp »

Code: Select all

 <option selected="selected">---- เลือกทั้งหมด ----</option>
แกเป็น

Code: Select all

 <option value="0" selected="selected">---- เลือกทั้งหมด ----</option>
และ

Code: Select all

<option value="{{$flights->airline['name_airline']}}">{{$flights->airline['name_airline']}}</option>
เปลี่ยน เป็นค่า id ของชื่อนั้นแทน $flights->airline['name_airline']
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Google Adsense [Bot] and 22 guests