วิธีการใช้งาน String Function เบื้องต้น

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Ik Kat
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 291
Joined: 26/06/2017 2:32 pm

วิธีการใช้งาน String Function เบื้องต้น

Postby Ik Kat » 26/07/2017 1:10 pm

วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น explode() ใช้ในการแปลงสตริงเป็นอาเรย์

Code: Select all

<?php
$test = "A B C D";
$arr = explode (' ',$test);
print_r($arr);
?>
ผลลัพธ์ : Array ( [0] => A [1] => B [2] => C [3] => D )


วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น implode() ใช้ในการแปลงอาเรย์เป็นสตริง

Code: Select all

<?php
$arr = array('A' , 'B' , 'C' , 'D');
$test = implode (' ',$arr);
echo $test;
?>
ผลลัพธ์ : A B C D


วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น number_fotmat() ใช้ในการจัดรูปแบบตัวเลข

Code: Select all

<?php
$num = "12345";
echo number_format($num,2,'.',',');
?>
ผลลัพธ์ : 12,345.00


วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น str_repeat() ใช้ในการแสดงข้อความซ้ำ ตามจำนวนที่กำหนด

Code: Select all

<?php
$test = "Hello World<br/>";
echo str_repeat($test,5);
?>
ผลลัพธ์ :
Hello World
Hello World
Hello World


วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น substr() ใช้ตัดข้อความตามที่กำหนด

Code: Select all

<?php
$test = "Hello World";
echo substr($test,2,7);
?>
ผลลัพธ์ : llo Wor


วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น strlen() ใช้ในการแสดงจำนวนตัวอักษร

Code: Select all

<?php
$test = "Hello World";
echo strlen($test);
?>
ผลลัพธ์ : 11


วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น strpos() ใช้ในการค้นหาข้อความ

Code: Select all

<?php
$test = "Hello World";
echo strpos($test,'World');
?>
ผลลัพธ์ : 6  //นับจำนวนของคำที่เหลือVDO สอนเขียน PHP7
ที่มาของข้อมูล : ใช้งาน Built-in functions เกี่ยวกับ String

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests