รันโค้ด Python ด้วย PHP

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

thelordbank
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 39
Joined: 31/07/2017 10:18 am

รันโค้ด Python ด้วย PHP

Post by thelordbank »

จุดประสงค์ในการเรียกใช้หรือการเรียกรันโค้ด python ใน PHP เพื่อในกรณีที่เราจะได้สามารถส่งงานที่เขียนยากใน PHP ให้ Python จัดการกับส่วนนี้ให้ได้
โดยใน PHP มีคำสั่งที่เรียกใช้โค้ดภายนอก คือ

Code: Select all

exec(คำสั่ง);
และมีคำสั่ง สำหรับแสดงผลลัพธ์ที่รันได้จาก exec() คือ

Code: Select all

print_r(ตัวแปร);
คำสั่งทั้งสองมีทั้งบน PHP 5 และ PHP 7

ตัวอย่างการรันโค้ด Python ด้วย PHP

โดยเงื่อนไขการรันไฟล์ทั้งสองนี้ อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน
มีไฟล์ hello.py มีโค้ดดังนี้

Code: Select all

print("Hello From Python. :D")
และมีไฟล์ index.php มีโค้ดดังนี้

Code: Select all

<?php $result = exec("python hello.py"); // ให้ปรับเปลี่ยนไปตามค่าที่ตั้งไว้ในระบบปฏิบัติการ
print_r($result); 
?>
Result ที่ได้หลังจากรันโค้ดจากไฟล์ php
Hello From Python. :D

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests