การใช้งาน session (เซสชั่น) เบื้องต้นใน PHP

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
pprn
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 565
Joined: 02/07/2018 10:45 am

การใช้งาน session (เซสชั่น) เบื้องต้นใน PHP

Post by pprn »

 • Session (เซสชั่น) คือ ตัวแปรในภาษา PHP ซึ่งมีคุณสมบัติทุกอย่างเหมือนกับตัวแปรปกติ สามารถเก็บค่าข้อความหรือตัวเลขและตัวแปรที่เป็น Object ต่างๆ
ได้ แต่มีความพิเศษคือค่าตัวแปรจะยังคงอยู่ไม่ว่าจะเปลี่ยนหน้าไปหน้าใดก็ตาม ตัวแปรเซสชั่นนิยมนำมาใช้ในการรับส่งค่าข้อมูลที่เก็บเป็นความลับที่จะต้องใช้ในการระบุ

ตัวตนโดยใช้สิทธิ การยืนยันตัวตนด้วย Username และ Password เพื่อให้ได้ค่าตัวแปรนี้มาระบุตัวตน ตัวแปรเซสชั่นจึงมีความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลได้อย่าง

มาก1. เริ่มต้นใช้เซสชั่น (session)
 • รูปแบบการเริ่มต้นใช้เซสชั่น
ก่อนการใช้งานตัวแปรเซสชั่น เพื่อโหลดข้อมูลเซสชั่น (session) มาเก็บไว้ที่หน่วยความจำ ต้องใช้คำสั่งเพื่อเปิดเซสชั่นดังนี้

Code: Select all

<?php
session_start();
?>
ตัวอย่าง
 • โค้ด ส่วนกำหนดตัวแปรเซสชั่น (session)
หน้า Index.php

Code: Select all

<?php
session_start();
ob_start();
$_SESSION['a']="Hello World";
?>
 • โค้ด ส่วนแสดงผลตัวแปรเซสชั่น (session)
หน้า Hello.php

Code: Select all

<?php
session_start();
ob_start();
echo $_SESSION['a']; // ผลลัพธ์คือแสดงข้อความ Hello World
?>
ผลลัพธ์
 • หน้า Hello.php
เมื่อ run ขึ้นมาจะแสดงข้อความ Hello World
หน้า Hello.php
หน้า Hello.php
hello.JPG (14.15 KiB) Viewed 1849 times


2. การลบค่าเซสชั่น (session)

 • รูปแบบการลบค่าเซสชั่น (session) ในการลบเฉพาะตัวแปรเดียว

Code: Select all

<?php unset($_SESSION['session-name']); ?>
 • รูปแบบการลบค่าเซสชั่น (session) ทั้งหมด

Code: Select all

<?php session_destroy(); ?>
ตัวอย่าง
 • โค้ด การลบค่าเซสชั่น (session) ในการลบเฉพาะตัวแปรเดียว
ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกลบเฉพาะตัวแปร

Code: Select all

<?php
session_start();
ob_start();
$_SESSION['simple']="Hello";
unset($_SESSION['simple']);
?>
 • โค้ด การลบค่าเซสชั่น (session) ทั้งหมด

Code: Select all

<?php
session_start();
ob_start();
$_SESSION['simpleTest']="Hello World";
session_destroy();
?>
3. การใช้งานเซสชั่น (session) และอาเรย์ (Array)

 • รูปแบบการกำหนดตัวแปรเซสชั่น (session) และอาเรย์ (Array)

Code: Select all

<?php $_SESSION['session-name']=array('variable1','variable 2,'variable 3',.....); ?>
ตัวอย่าง

 • โค้ด กำหนดตัวแปร
หน้า index.php

Code: Select all

<?php
session_start();
ob_start();
$_SESSION['arrData']=array('Anny','PaoPao','Jan');
?>
 • โค้ด แสดงผลตัวแปรอาเรย์
หน้า simple.php

Code: Select all

<?php
session_start();
ob_start();
echo 'Contact list ';
$count=1;
foreach($_SESSION['arrData'] as $val){
echo $count.') '.$val.' ';
$count+=1;
}
?>
ผลลัพธ์

ผลลัพธ์จากการกำหนดตัวแปรเซสชั่น (session) และอาเรย์ (Array)
ผลลัพธ์จากการกำหนดตัวแปรเซสชั่น (session) และอาเรย์ (Array)
ผลลัพธ์จากการกำหนดตัวแปรเซสชั่น (session) และอาเรย์ (Array)
contact.JPG (11.01 KiB) Viewed 1849 times

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________________________________________
บทความนี้เเป็นบทความที่จัดทำขึ้นเพื่อเนะนำเครื่องมือช่วยสำหรับนักพัฒนา PHP ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในการพัฒนา PHP ต่อไป เเละขอเเนะนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโดยสามารถศึกษาได้จากบทเรียน PHP ได้ที่นี่ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ค่ะ
_____________________________________________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests