การใช้เงื่อนไข switch case

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

จันนุสรณ์ ดีแก่
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1478
Joined: 15/11/2018 10:01 am

การใช้เงื่อนไข switch case

Post by จันนุสรณ์ ดีแก่ »

คำสั่งการใช้เงื่อนไขแบบ switch case เป็นภาษาแบบทางเลือกหลายทาง โดยที่มีทางเลือกให้ทำแบบหลายทางเลือก แต่ให้ทำแค่ทางเลือกเดียวเท่านั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ เริ่มแรกเป็นการกำหนดให้ score มีค่าเท่ากับ 4 และโปรแกรมจะดูว่า จะได้เกรดอะไรเมื่อค่าที่ได้ คือ 4

Code: Select all

<?php //เงื่อนไขแบบ switch case

$score = 4; //การกำหนด ตัวแปร score = 4
switch ($score){ //ต่อจากนั้นใช้เงื่อนไข switch case ในการกำหนดเงื่อนไข
    case 5 : $grade ="A"; //ถ้าอยู่ใน case 5 จะได้เกรด A
      break;
    case 4 : $grade ="B"; // ถ้าอยู่ใน case 4 จะได้เกรด B
      break;
    case 3 : $grade ="c";//ถ้าอยู่ใน case 4 จะได้เกรด C
      break;
    case 2 : $grade = "D";//ถ้าอยู่ใน case 4 จะได้เกรด D
       break;
    case 1 : $grade = "E";//ถ้าอยู่ใน case 4 จะได้เกรด E
      break;
      defauit :$grade = "I";//ถ้าอยู่ใน case 4 จะได้เกรด I
        break;
        }
 echo "Grade = ".$grade; //การประกาศตัวแปร Grade ให้มีค่าเท่ากับ grade แต่ในที่นี้เรากำหนดตัวแปรให้ score = 4 ผลลัพธ์ที่ได้มาจะเเสดงว่า Grade = B   
Screenshot (59).png
เมื่อลองรันโปรแกรมจะได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้
Screenshot (60).png

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=9QHVVdpcOeM&t=608s

 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests