ความรู้จักกับ Inheritance เบื้องต้น

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

จันนุสรณ์ ดีแก่
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1478
Joined: 15/11/2018 10:01 am

ความรู้จักกับ Inheritance เบื้องต้น

Post by จันนุสรณ์ ดีแก่ »

Inheritance ในความหมายของ OOP คือการสืบทอดคลาส โดยที่คลาสสามารถสืบทอดคุณสมบัติ (Property) หรือตัวแปรและเมธอด (Method) มาจากคลาสหลักได้ Inheritance เป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ซึ่งเป็นแนวคิดในการลดความซ้ำซ้อนของโค้ดและการนำโค้ดกลับมาใช้ใหม่

Code: Select all

<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>OOP</title>
   <h1>OOP - Class Properties & Method</h1>
   
  </head>
  <body>
    <?php
    
    class animals {//เป็นการกำหนด คลาส animals
      public function myPublicFunc (){//ประกาศตัวแปรคลาส myPublicFunc
        return "I am Public!";//
      }
      protected function myProtectedFun (){
        return "I am Private!";
 
      }
    }
    class age extends animals {//
      function __construct() {//เรียกใช้ฟังชั่น construct
        echo "Public Function: ".$this->myPublicFunc()."<br/>";//ประกาศผลลัพธ์ให้กับตัวแปร
        echo "Protected Function: ".$this->myProtectedFun()."<br/>";// ประกาศผลลัพธ์ให้กับตัวแปร
        
      }
      function extendes (){//เรียกใช้ฟังชั่น extendes 
        echo  "I am extend!"; //แสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอ "I am extend!";
       
      }
    }
    $test = new age();//สร้างตัวแปร test และเราจะเรียกใช้ฟังชั่นจากคลาส age
    $test -> __construct();//เรียกใช้ตัวแปรจาก construct
    $test ->extendes();//เรียกใช้ตัวแปร extendes
    ?>
  </body>
</html>
Screenshot (188).png
ผลลัพธ์
การเเสดงผลใน บรรทัดที่ 1,2นั้นเป็นการของ class animals และ 3,4 นั้นเป็นการแสดงผลของclass age ที่มีการ extendes มาส่วนบรรทัดสุดท้ายนั้นเป็นการเเสดงผลของ ฟังชั่นที่เราทำการเพิ่มลงไป
Screenshot (190).png
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บทที่ 19 สอน PHP7 Inheritance เขียน php7 แบบ OOP ควรรู้จักรใช้ สืบทอดความสามารถคลาสอื่น
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests