การเรียกไฟล์ด้วยคำสั่งเบื้องต้น (1)

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

จันนุสรณ์ ดีแก่
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1478
Joined: 15/11/2018 10:01 am

การเรียกไฟล์ด้วยคำสั่งเบื้องต้น (1)

Post by จันนุสรณ์ ดีแก่ »

การเรียกไฟล์ด้วยคำสั่ง
1. Require ()
2. Require_once ()
3. lnclude ()
4. include_once ()
ซึ่งคำสั่งในกลุ่มนี่เป็นการเรียกค่าของโปรแกรมในไฟล์นั้นออกมาใช้งาน ในตัวอย่างนี้จะเป็นการเรียกใช้งานด้วยคำสั่งไฟล์โดยเริ่มต้นนั้นเราต้องสร้างงาน ขึ้นมา 2 ไฟล์ แต่ต้องอยู่ในโฟเดอร์เดียวกัน

1. Require ()

ไฟล์ที่ 1
code ไฟล์ 1

Code: Select all

<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <?php
  require("mindphp.php");//เรียกใช้ไฟล์ครั้งที่ 1 require
    echo $site . "<br/><br/>";//เเละเรียกใช้ไฟล์ที่2 
  require("mindphp.php");//เป็นการเรียกใช้ไฟล์เพื่อตรวจสอบ
  require("new_imindphp.php");//เป็นการเรียกใช้ไฟล์ที่ไม่มีอยู่จริง
    echo '<br/>';//เป็นการเรียกใช้ไฟล์ new_imindphp เพื่อดูว่ามันเออเร่อไหม
   require("mindphp.php");//เป็นการเรียกใช้ไฟล์เพื่อดูว่าหากมีข้อผิดพลาดแล้ว ยังทำได้อยู่ไหม
   require("mindphp.php");//เป็นการเรียกใช้ไฟล์ครั้งที่ 4
    ?>
  </body>
</html>
4.png
ไฟล์ที่ 2

Code: Select all

<?php
 echo "ขอต้อนรับเข้าสู่<br/>"; //แสดงข้อความ ชอต้อนรับเข้สู่
    $site = "www.Animalia.com";// กำหนดตัวแปร site = "www.Animalia.com
    
    ?>
Screenshot (205).png
เมื่อรันโปรแกรมผลลัพธ์
Screenshot (208).png
2. Require_once ()
ตัวอย่าง Require_once

Code: Select all

<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <?php
  require_once ("mindphp.php");//เรียกใช้ไฟล์ครั้งที่ 1 require
    echo $site . "<br/><br/>";//เเละเรียกใช้ไฟล์ที่2 
  require_once ("mindphp.php");//เป็นการเรียกใช้ไฟล์เพื่อตรวจสอบ
  require_once ("new_imindphp.php");//เป็นการเรียกใช้ไฟล์ที่ไม่มีอยู่จริง
    echo '<br/>';//เป็นการเรียกใช้ไฟล์ new_imindphp เพื่อดูว่ามันเออเร่อไหม
   require_once ("mindphp.php");//เป็นการเรียกใช้ไฟล์เพื่อดูว่าหากมีข้อผิดพลาดแล้ว ยังทำได้อยู่ไหม
   require_once ("mindphp.php");//เป็นการเรียกใช้ไฟล์ครั้งที่ 4
    ?>
  </body>
</html>
Screenshot (210).png
ผลลัพธ์โปรแกรม
Screenshot (211).png
..... เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วลองสังเกตุการทำงานของผลลัพธ์ทั้ง 2 โปรแกรม ซึ่ง Require () นั้นจะแสดงข้อความ ที่เห็นได้ชัดคือแสดงหมดและมีทั้งสิน 3 บรรทัด ส่วน Require_once นั้น แสดงแค่ 2 บรรทัด

สามารถศึกษาข้อมูล การเรียกไฟล์แบบ lnclude () และ include_once () ได้ที่ การเรียกไฟล์ด้วยคำสั่งเบื้องต้น (2)

และดูเป็นคลิปวีดีโอได้ที่ บทที่ 23 สอน PHP7 การเรียกไฟล์ อื่นเข้ามาใช้งาน ด้วย require require_once include include_once

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests