การตรวจสอบ ว่่าผู้ที่ใช้งานมีสิทธิ์ของกลุ่มอะไรบาง ใน เว็บบอร์ด phpbb

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Ittichai_chupol
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 5410
Joined: 19/09/2018 10:33 am

การตรวจสอบ ว่่าผู้ที่ใช้งานมีสิทธิ์ของกลุ่มอะไรบาง ใน เว็บบอร์ด phpbb

Post by Ittichai_chupol »

สำหรับผู้ที่พัฒนา เว็บบอร์ phpbb หลายๆคนคงอยากที่จะดึงขอมูลผู้ใช้งานที่กำลังใช้งานอยู่ว่า ผู้ใช้งานนั้นมีสิทธิ์ เข้าไปใช้งานส่วนไหนได้บาง เพื่อที่จะสามารถจัดการการพัฒรนาระบบได้ถูกต้อง แต่การที่จะทราบว่าผู้ใช้งานนั้นมีสิทธิ์ทำอะไรบางนั้น เราจะต้องตรวจสอบก่อนว่า ผู้ใช้งานนั้น ถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มผู้ใช้งาน ใดบาง เพราะการกำหนดสิทธิ์ ส่วนใหญ่จะผูกไว้กับ กลุ่มเพื่อให้สามารถจัดการข้อมูลสิทธิได้ง่ายขึ้น โดยวิธีการจะดึงข้อมูลกลุ่มผุ้ใช้งานมา่ใช้งานได้นั้นมีขั้นตอนดังนี้


Code: Select all


 $sql_ary = array(
        'SELECT' => 'u.user_id, u.group_id as default_group, u.username, u.username_clean, u.user_colour, u.user_type, u.user_rank, u.user_posts, u.user_allow_pm, g.group_id ,g.group_name',
        'FROM' => array(
          USER_GROUP_TABLE => 'ug', //ดึงข้อมูลกลุ่มผู้ใช้งาน
        ),
        'LEFT_JOIN' => array(
          array(
            'FROM' => array(USERS_TABLE => 'u'), //ดึงข้อมูลผู้ใช้งาน
            'ON' => 'ug.user_id = u.user_id',
          ),
          array(
            'FROM' => array(GROUPS_TABLE => 'g'),
            'ON' => 'ug.group_id = g.group_id',
          ),
        ),
        'WHERE' => $this->db->sql_in_set('ug.user_id', $this->user->data['user_id'], false, true) . ' AND ug.user_pending = 0',
        'ORDER_BY' => 'u.username_clean ASC',
      );
      $sq = $this->db->sql_build_query('SELECT', $sql_ary);
      $res = $this->db->sql_query($sq);


ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests