วิธีบันทึกข้อมูลเข้ารหัส md5 ข้ารหัสข้อมูลที่มีความยาว 128 bits

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

champp
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 30
Joined: 05/05/2020 10:09 am

วิธีบันทึกข้อมูลเข้ารหัส md5 ข้ารหัสข้อมูลที่มีความยาว 128 bits

Post by champp »

md5 คือการเข้ารหัสข้อมูลที่มีความยาว 128 bits ไม่ว่าข้อมูลจะยาวหรือสั้น
ก็จะถูกแปลงออกมาเปนอักษรทั้ง 32 ตัวเท่ากันโดยทั้งหมด การเข้ารหัสจะเป็นการรักษาความปลอดภัยอย่างมาก
เนื่องจากไม่สามารถแปลงกลับมาเป็นข้อมูลเดิมที่กรอกเข้าไป นั้นจึงสมควรนำมาเก็บเป็นรหัสผ่าน เพราะจะไม่มีใครรู้ได้เลย
วิธีคือสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลและสร้างฟอร์มกรอกข้อมูล
Image
โค้ด

Code: Select all

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title></title>
</head>

<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="save_md5.php">

 <div class="con">
 
   <h1>การบันทึกและเข้ารหัส MD5</h1>
   <input type="text" name="md5" size="30" require>
   <input type="submit" value="บันทึก">

 </div>
</form>
</body>
</html>
และโค้ดบันทึกข้อมูล

Code: Select all

<?php
include('condb.php');  

	$md5 = md5($_POST["md5"]);

	//table1
	$sql = "INSERT INTO tb_member(md5)
			 VALUES('$md5')";
	$result = mysqli_query($con, $sql);

	mysqli_close($con);
	
	if($result){
		echo "ค่าที่เข้ารหัสmd5 :"."$md5";
	}else{
		echo "ค่าที่เข้ารหัสmd5ไม่สำเร็จ";
	}
	
?>
ผลลัพธ์ที่ได้
Image

เกี่ยวข้อง
Function PHP md5()


Post Reply

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests