ตัวแปร php พื้นฐาน

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

phennapa
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 20
Joined: 15/06/2020 10:27 am

ตัวแปร php พื้นฐาน

Post by phennapa »

ตัวแปร php พื้นฐาน
ตัวแปร คือ "คอนเทนเนอร์" สำหรับจัดเก็บข้อมูล
การสร้างตัวแปร PHP หรือการประกาศตัวแปร ใน PHP
ตัวแปรเริ่มต้นด้วย $ เครื่องหมายตามด้วยชื่อของตัวแปร

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$txt = "Hello world!"; //ตัวแปร $txt จะถือค่าเป็น Hello world!
$x = 5; //ตัวแปร $x จะถือค่าเป็น 5
$y = 10.5; //ตัวแปร $y ถือค่าเป็น  10.5

echo $txt; //ส่งข้อมูลในตัวแปร $txt เพื่อส่งข้อมูลไปยังหน้าจอ
echo "<br>";
echo $x; //ส่งข้อมูลในตัวแปร $x เพื่อส่งข้อมูลไปยังหน้าจอ
echo "<br>";
echo $y; //ส่งข้อมูลในตัวแปร $y เพื่อส่งข้อมูลไปยังหน้าจอ
?>

</body>
</html>
ผลการแสดงของตัวแปร $txt จะถือค่า Hello world! ตัวแปร $x จะถือค่า 5 และตัวแปรจะถือค่า$y 10.5
Run.PNG
Run.PNG (7.11 KiB) Viewed 273 times
ตัวแปร PHP
ตัวแปรสามารถมีชื่อแบบสั้นได้ (เช่น x และ y) หรือชื่อที่สื่อความหมายได้มากขึ้น (อายุชื่อ carname, total_volume)
ข้อสำหรับตัวแปร PHP:
-ตัวแปรเริ่มต้นด้วย$เครื่องหมายตามด้วยชื่อของตัวแปร
-ชื่อตัวแปรจะต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษรหรือตัวอักษรขีดล่าง
-ชื่อตัวแปรไม่สามารถเริ่มต้นด้วยตัวเลข
-ชื่อตัวแปรสามารถมีได้ทั้งตัวอักษรตัวเลขและขีดล่าง (Az, 0-9 และ _)
-ชื่อตัวแปรในกรณีที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก เช่น $nameและ $NAME เป็นตัวแปรสองตัวที่แตกต่างกัน

ตัวแปรเอาต์พุต
echo คำสั่งPHP มักใช้เพื่อส่งข้อมูลไปยังหน้าจอ
ตัวอย่างแสดงวิธีการส่งข้อความและตัวแปร

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$txt = "W3Schools.com"; //$txt คือชื่อที่เราตั้งเป็นตัวแปร แล้วใส่ข้อความเป็นW3Schools.com
echo "I love $txt!"; //echo คือคำสั่งให้ข้อมูลของตัวแปร$txt! ให้แสดงเป็น I love
?>

</body>
</html>
ภาพตัวอย่างการแสดงวิธีการส่งข้อความและตัวแปร ข้างล่างค่ะ
Run1.png
Run1.png (8.45 KiB) Viewed 273 times
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests