วิธีการสร้าง Function PHP (เบื้องต้น)

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

makup
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 397
Joined: 05/10/2020 10:02 am

วิธีการสร้าง Function PHP (เบื้องต้น)

Post by makup »

Functions เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหรือ Source code ที่ใช้สำหรับจัดการกับงานที่เฉพาะเจาะจง Function มีการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการโดยการเรียกใช้ Function ในภาษา PHP มี Functions มาตรฐาน ที่สามารถใช้งานได้ ซึ่งเรียกว่า Predefined function ซึ่งแน่นอน Fuctions เหล่านี้มีไว้สำหรับจัดการงานทั่วไปเท่านั้น ในบทนี้เราจะพูดเกี่ยวกับฟังก์ชันที่สร้างจากผู้ใช้ (User-defined function)


องค์ประกอบของ Function PHP ก็มีอยู่สองส่วนหลัก คือ Head , Function body

Code: Select all

<?php
function name(parameters) {    //ส่วน Head คือ parameter
  statements               //ส่วน Body คือ statements
  return value (optional)      //การ return(คืนค่า) , จะมีหรือไม่มีก็ได้
}
?>
การสร้าง Function PHP
จะเป็นการรวบรวมชุดกลุ่มคำสั่งของโปแกรมในการทำงาน ที่เฉพาะเจาะจง การสร้าง Functions จะทำให้สามารถเรียกใช้โค้ดเดิม (reuse) โดยที่ไม่ต้องเขียนขึ้นใหม่ มาดูตัวอย่างการสร้าง Function ในภาษา PHP

Code: Select all

<?php
function hello() {						//ตัวอย่างที่ 1 : Function hello() จะไม่มีส่งค่า Parameter มา
  echo "hello to John.\n";
}

function name($name) {                //ตัวอย่างที่ 2 : Function name() จะมีการส่งค่า Parameter มา
  echo "Hello $name!\n";
}

function add_number($a, $b) {           //ตัวอย่างที่ 3 : Function add_number() จะมีการส่งค่า Parameter มา 2 ตัวแปร
  $sum = $a + $b;
  echo "$a + $b = $sum\n";
}

?>
การ Return ค่า
คำสั่ง return เป็นการส่งค่ากลับไปยังจุดที่เรียกใช้ Function มาดูตัวอย่างการสร้าง Function ที่มีการส่งค่ากลับในภาษา PHP

Code: Select all

function get_name() {					//ตัวอย่างที่ 1 : มีการ return ค่า John ไป , แต่ไม่มีการส่งค่า Parameter มา
  return "john";
}

function factorial($n) {					//ตัวอย่างที่ 2 : มีการ return ค่า $fact ไป , แต่มีการส่งค่า Parameter มา
  $fac = 1;
  for ($i = 1; $i <= $n; $i++) {
    $fac *= $i;
  }
  return $fac;
}

function square_area($width, $height) {      //ตัวอย่างที่ 3 : มีการ return ค่าในรูปแบบการคำนวณไป .... 
  return $width * $height;                //.... และมีการส่งค่า Parameter มา 2 ตัวแปร
}
การเรียกใช้งาน Function
หลังจากที่เรายกตัวอย่างการสร้าง Function return ได้แล้ว , เราจะมาดูตัวอย่างการเรียกใช้งาน Function กัน

Code: Select all

<?php
function hello() {				// Function hello() จะไม่มีส่งค่า Parameter มา
  echo "hello to John.\n";
}

function name($name) {         //Function name() จะมีการส่งค่า Parameter มา
  echo "Hello $name!\n";
}

hello();					//ตัวอย่างที่ 1 : ไม่มีการส่งค่า Parameter มา , จึงไม่จำเป็นต้องส่งค่า Argument ไป
name("John");             //ตัวอย่างที่ 2 : มีการส่งค่า Parameter มา , ดังนั้นจำเป็นต้องส่งค่า Argument ไป

?>

ข้อสรุปผล
หากเรามีความรู้มากพอที่จะเขียนการใช้งาน function, เราสามารถเอาความรู้นี้ไปใช้กับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้ ประกอบกับ ฟังก์ชั่นที่ php มีมีให้อยู่แล้ว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
http://marcuscode.com/lang/php/functions
https://sites.google.com/site/bv541002/home/php10
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests