การจัดข้อมูลในเว็บโดยใช้ grid view.

CSS Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ CCC เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Parichat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4859
Joined: 08/01/2018 10:03 am

การจัดข้อมูลในเว็บโดยใช้ grid view.

Post by Parichat »

วิธีการสร้าง grid view. โดยมีวิธีการทำ list grid view.ดังนี้
 • ขั้นตอนที่ 1.ทำการเพิ่มโค้ด HTML

  Code: Select all

  <!-- Load Font Awesome Icon Library -->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
  
  <!-- Buttons to choose list or grid view -->
  <button onclick="listView()"><i class="fa fa-bars"></i> List</button> 
  <button onclick="gridView()"><i class="fa fa-th-large"></i> Grid</button> 
  
  <div class="row">
   <div class="column" style="background-color:#aaa;">
    <h2>Column 1</h2>
    <p>Some text..</p>
   </div>
   <div class="column" style="background-color:#bbb;">
    <h2>Column 2</h2>
    <p>Some text..</p>
   </div>
  </div>
  
  <div class="row">
   <div class="column" style="background-color:#ccc;">
    <h2>Column 3</h2>
    <p>Some text..</p>
   </div>
   <div class="column" style="background-color:#ddd;">
    <h2>Column 4</h2>
    <p>Some text..</p>
   </div>
  </div>
 • ขั้นตอนที่ 2.ทำการเพิ่มโค้ด CSS

  Code: Select all

  /* Create two equal columns that floats next to each other */
  .column {
    float: left;
    width: 50%;
    padding: 10px;
  }
  
  /* Clear floats after the columns */
  .row:after {
    content: "";
    display: table;
    clear: both;
  }
 • ขั้นตอนที่ 3.ทำการเพิ่มโค้ด JavaScript

  Code: Select all

  <script>
  // Get the elements with class="column"
  var elements = document.getElementsByClassName("column");
  
  // Declare a loop variable
  var i;
  
  // List View
  function listView() {
    for (i = 0; i < elements.length; i++) {
      elements[i].style.width = "100%";
    }
  }
  
  // Grid View
  function gridView() {
    for (i = 0; i < elements.length; i++) {
      elements[i].style.width = "50%";
    }
  }
  
  // Add active class to the current button (highlight it)
  var container = document.getElementById("btnContainer");
  var btns = container.getElementsByClassName("btn");
  for (var i = 0; i < btns.length; i++) {
   btns[i].addEventListener("click", function(){
    var current = document.getElementsByClassName("active");
    current[0].className = current[0].className.replace(" active", "");
    this.className += " active";
   });
  }
  </script>
ตัวอย่าง

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<style>
* {
  box-sizing: border-box;
}

/* Create two equal columns that floats next to each other */
.column {
  float: left;
  width: 50%;
  padding: 10px;
}

/* Clear floats after the columns */
.row:after {
  content: "";
  display: table;
  clear: both;
}
/* Style the buttons */
.btn {
  border: none;
  outline: none;
  padding: 12px 16px;
  background-color: #ffcce6;
  cursor: pointer;
}

.btn:hover, .active {
  background-color: #ff4da6;
  color: white;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>ทดสอบการใช้งาน List View or Grid View</h2>

<p>คลิกที่ปุ่ม list view เพื่อเปลี่ยนให้เป็นรายการลงมา หรือจะคลิกปุ่ม grid view เพื่อเปลี่ยนเป็นตาราง4ช่อง</p>

<div id="btnContainer">
<button class="btn" onclick="listView()"><i class="fa fa-bars"></i> List View</button> 
<button class="btn active" onclick="gridView()"><i class="fa fa-th-large"></i> Grid View</button>
</div>
<br>

<div class="row">
 <div class="column" style="background-color:#e6ffff;">
  <h2>ช่องที่ 1</h2>
  <p>1...</p>
 </div>
 <div class="column" style="background-color:#ccffff;">
  <h2>ช่องที่ 2</h2>
  <p>2...</p>
 </div>
</div>

<div class="row">
 <div class="column" style="background-color:#b3ffff;">
  <h2>ช่องที่ 3</h2>
  <p>3...</p>
 </div>
 <div class="column" style="background-color:#99ffff;">
  <h2>ช่องที่ 4</h2>
  <p>4...</p>
 </div>
</div>

<script>
// Get the elements with class="column"
var elements = document.getElementsByClassName("column");

// Declare a loop variable
var i;

// List View
function listView() {
  for (i = 0; i < elements.length; i++) {
    elements[i].style.width = "100%";
  }
}

// Grid View
function gridView() {
  for (i = 0; i < elements.length; i++) {
    elements[i].style.width = "50%";
  }
}

// Add active class to the current button (highlight it)
var container = document.getElementById("btnContainer");
var btns = container.getElementsByClassName("btn");
for (var i = 0; i < btns.length; i++) {
 btns[i].addEventListener("click", function(){
  var current = document.getElementsByClassName("active");
  current[0].className = current[0].className.replace(" active", "");
  this.className += " active";
 });
}
</script>

</body>
</html>
ผลลัพธ์แบบที่ 1 เป็นการแสดงข้อมูลแบบ 2แถว2คอลัมน์
yyr.JPG
ผลลัพธ์แบบที่ 2 เป็นการแสดงแบบ listรายการ
rtyt.JPG
อ้างอิง: https://www.w3schools.com/howto/howto_j ... d_view.asp
Live Simply, Laugh Often, Love Deeply.....
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “CSS Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: Google Adsense [Bot] and 4 guests