Page 1 of 1

SQL สำหรับการดึงข้อมูล ที่มีอยู่ ใน ตารางที่ 1 แต่ไม่มี ใน ตารางที่ 2

Posted: 26/01/2019 6:31 pm
by Ittichai_chupol
สำหรับผู้ที่กำลังฝึกฝนการ Query SQL ข้อมูลจากฐานข้อมูลอยู่นั้น คงคุ้นเคยกับ การดึงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน หรือ มีข้อมูลชุดเดียวกันอยู่ แต่ในบางครั่งหากเราต้องการที่จะดึงข้อมูลที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือ ต้องการหาส่วนต่าง ระหว่าง ตาราง 2 ตารางนั้น หรือ มากกว่า นั้น ก็จะมีวิธีการเรียกข้อฒุลแบบคราวๆประมาณนี้

Code: Select all


SELECT t1.* FROM (t1) LEFT JOIN t2 ON (t2.id = t1.id) WHERE t2.id is null

กำหนดค่า
ตารางที่ 1 = t1
ตารางที่ 2 = t2