เขียน Python สร้างตาราง Table ใน PostgresSQL

PostgreSQL แชร์ความรู้เกี่ยวกับ PostgreSQL การใช้งาน ฟังก์ชั่นต่างๆ การเขียน SQL แบบ PGSQL

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
teenproza7
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 204
Joined: 13/05/2019 10:03 am

เขียน Python สร้างตาราง Table ใน PostgresSQL

Postby teenproza7 » 16/05/2019 3:14 pm

จากบทความที่แล้วการเขียน Python เพื่อทำการติดต่อฐานข้อมูล PostgreSQLที่เรากล่าวถึงขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

ในบทความนี้จะแนะนำการเขียน Python เพื่อสร้างตารางฐานข้อมูล หรือ Table ใน PostgreSQL

เริ่มกันเลย

1.ทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูล **ขอข้ามวิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

2.เขียนโค้ดเพื่อทำการสร้างตารางขึ้นมา โดยใช้โค้ด แล้วทำการรัน

Code: Select all

try:
    sql = """ create table if not exists test_python (
                id serial not null,
                name_first character varying(100) not null,
                name_last character varying(100) not null,
                favorite_color character varying(1000) not null,
                constraint test_python_pkey PRIMARY KEY (id)
        ) """
    cur.execute(sql)
    con.commit()
    print ('สร้างตาราง test_python เรียบร้อยแล้ว')

except n.DatabaseError:
    print ('Error %s' %n.DatabaseError)
if con:
    con.close()


จะได้ผลดังภาพ

Selection_741.png


4. ในโปรแกรม pgAdmin ก็จะมีการสร้างตารางขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว ดังภาพ

Selection_740.png

เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการเขียน Python เพื่อสร้างตารางในฐานข้อมูล PostgreSQL การสร้างตารางในฐานข้อมูลสามารถช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการกับฐานข้อมูลได้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การเพิ่มข้อมูลลงตาราง PostgreSQL ด้วย Python

ไพทอนสร้างตารางในฐานข้อมูล Mysql Python Create Table Mysql
Image

Return to “PostgreSQL”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest