ขั้นตอนทำงาน System Analyst and Design

SQL Knowledge ทั้ง sql มาตรฐาน หลักการออกแบบฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ของ ตาราง Mysql , PGSQL, Oracle, MSSQL

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Bellamy
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 120
Joined: 26/10/2020 10:02 am

ขั้นตอนทำงาน System Analyst and Design

Post by Bellamy »

System Analysis and Design

การวิเคราะห์และการออกแบบ มีส่วนช่วยอย่างมากในการปรับปรุงระบบขององค์กร และพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานที่อาจจะยังมีการทำงานแบบแมนนวล อย่างที่บอกว่าการวิเคราะห์และออกแบบมีส่วนช่วยอย่างมากเพราะว่า ก่อนที่จะพัฒนาระบบหนึ่งขึ้นมานั้นมีขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบแบบแผน

ต่อไปจะอธิบายการขั้นตอนการพัฒนาระบบอย่างง่าย
โดยจะเรียกขั้นตอนการพัฒนาระบบเรียกว่านี้ SDLC บางหลักสูตรจะมี 6 ขั้นตอน บางหลักสูตรจะมี 7 ขั้นตอนแล้วแต่ในปัจจัยต่างๆ ขึ้นอยู่กับเวลาและเทคโนโลยีที่ พัฒนาอยู่ตลอด และคนสอนที่เลือกนำมาสอน
ในส่วนที่จะนำเสนอนี้จะมีทั้งหมด 7 ขั้นตอน

1. ศึกษาข้อมูลของระบบ
ขั้นตอนนี้จะเป็นการศึกษาข้อมูลของระบบที่เราจะพัฒนาว่าเป็นระบบเกี่ยวกับอะไร มีการทำงานคราวๆเช่นไร ใช้เครื่องมืออะไรในการพัฒนาระบบ จากนั้นเก็บข้อมูลจากลูกค้าว่าปัญหาของระบบคืออะไร ต้องการแก้ไข – เพิ่มข้อมูลระบบตรงไหน และศึกษาสภาพแวดล้อมการทำงานจริง

2. การวิเคราะห์
นำข้อมูลที่ศึกษาหรือได้จากลูกค้า มาวิเคราะห์ออกมาเป็น DFD (Data flow diagram) ในการทำ DFD นั้นเป็นพื้นฐานสากลที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ตรงกัน เพราะมีสัญลักษณ์ที่ตายตัวและเข้าใจง่าย หัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลคือ จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลออกมาให้ตรงความต้องการและสามารถพัฒนาได้จริง

3. การออกแบบระบบ
เมื่อได้ DFD ที่ต้องการแล้ว ก็ทำการดีไซน์รูปแบบของระบบ จะยกตัวอย่างของขั้นตอนนี้ง่ายๆก็คือ
หากต้องการเก็บข้อมูลพนักงานว่ามีเพศอะไร ควรออกแบบการเลือกเป็น radio button หรือ ควรจะเป็น checkbox
เป็นการออกแบบระบบเพื่อเลือกใช้งานเครื่องมือ หรือเอ้าท์พุด ให้สามารถใช้งานง่ายที่สุด

4. การพัฒนาระบบ
หรือเรียกง่ายๆว่า การเขียนโค้ด ในส่วนของขั้นตอนนี้โปรแกรมเมอร์จะเขียนโค้ดออกมาตามการออกแบบในขั้นตอนที่ 3

5. การทดสอบระบบ
ในส่วนนี้จะนำระบบที่โปรแกรมเมอร์เขียนมาทดสอบเพื่อหาว่า Bug ว่าอยู่ตรงไหนในโค้ดของระบบ เพื่อให้โปรแกรมเมอร์กลับไปแก้ไขก่อนส่งงานให้กับลูกค้า

6. การติดตั้งระบบ
เป็นขั้นตอนการส่งงานให้กับลูกค้าเพื่อนำไปใช้งานจริง จะติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญและมีการอบรมผู้ใช้งานระบบ

7. การบำรุงรักษา
เป็นขั้นตอนการที่พบหลังจากนำโปรแกรมไปติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหม่หลังจากการใช้งาน
ในส่วนนี้จะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือหน่วยอื่นๆจะเข้ามาดูปัญหาเพื่อแก้ไข
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “SQL Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests