การใช้งาน Tabs(แท็บ) ใน Bootstrap 4(บูตสแตบ 4)

Booststap Knowledge ความรู้สำหรับการออกเว็บเพื่อให้แสดงผล ได้ดี ทุกหน้าจอ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Parichat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4859
Joined: 08/01/2018 10:03 am

การใช้งาน Tabs(แท็บ) ใน Bootstrap 4(บูตสแตบ 4)

Post by Parichat »

Tabs(แท็บ) คือ แท็บการนำทางโดยการใช้งาน Class(คลาส) .nav-tabs โดยในการใช้งานแท็บจะมี 2 รูปแบบให้เลือกใน Bootstrap 4(บูตสแตบ 4) คือ 1.Pills(เพล) หากต้องการใช้แบบนี้ให้เราใช้ Class(คลาส) .nav-pills และ 2.Justified Tabs(จัสติไฟล์แท็บ) หากต้องการที่ใช้แบบนี้เราใช้ Class(คลาส) .nav-justified โดยสามารถดูตัวอย่างได้ดังตัวอย่างด้านล่าง
ตัวอย่าง

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>ทดสอบการใช้งานแบบ Justified Tabs และ Pills</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>ทดสอบการใช้งานแบบ Justified Tabs และ Pills</h2>
 <p>การใช้งานแบบ Pills Tabs:</p>
 <ul class="nav nav-pills nav-justified">
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link active" href="#">Home</a>
  </li>
	<li class="nav-item dropdown">
   <a class="nav-link dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">รายละเอียด</a>
   <div class="dropdown-menu">
    <a class="dropdown-item" href="#">รายละเอียด 1</a>
    <a class="dropdown-item" href="#">รายละเอียด 2</a>
    <a class="dropdown-item" href="#">รายละเอียด 3</a></div>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">ประวัติ</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">งาน</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link disabled" href="#">ไม่แสดงผล</a>
  </li>
 </ul><br>

 <p>การใช้งานแบบ Justified tabs:</p>
 <ul class="nav nav-tabs nav-justified">
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link active" href="#">Home</a>
  </li>
	<li class="nav-item dropdown">
   <a class="nav-link dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">รายละเอียด</a>
   <div class="dropdown-menu">
    <a class="dropdown-item" href="#">รายละเอียด 1</a>
    <a class="dropdown-item" href="#">รายละเอียด 2</a>
    <a class="dropdown-item" href="#">รายละเอียด 3</a></div>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">ประวัติ</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">งาน</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link disabled" href="#">ไม่แสดงผล</a>
  </li>
 </ul>
</div>

</body>
</html>
ผลลัพธ์
f8.JPG
อ้างอิง : https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_navs.asp
Live Simply, Laugh Often, Love Deeply.....
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Booststap Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests