การกำหนดรูปแบบ (Styled Map Type) บน Google Maps API

Jquery & Ajax Knowledge ความรู้เกี่ยวกับ Javascript , Jquery ม Ajax

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Ik Kat
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 291
Joined: 26/06/2017 2:32 pm

การกำหนดรูปแบบ (Styled Map Type) บน Google Maps API

Post by Ik Kat »

นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนมุมมอง Map Type บน Google Maps เรายังสามารถกำหนดรูปแบบลักษณะของพื่นผิวและประเภทของการแสดงผล Map Type ขึ้นเองได้โดยการใช้ Styled Map Type

การกำหนดลักษณะของ StyledMapType :

Code: Select all

    var styledMapType = new google.maps.StyledMapType(
      [
       {elementType: 'geometry', stylers: [{color: '#ebe3cd'}]},
       {elementType: 'labels.text.fill', stylers: [{color: '#523735'}]},
       {elementType: 'labels.text.stroke', stylers: [{color: '#f5f1e6'}]},
       {
        featureType: 'administrative',
        elementType: 'geometry.stroke',
        stylers: [{color: '#c9b2a6'}]
       }
       ],
      {name: 'Styled Map'});
การเชื่อมโยง Styled Map เข้ากับ MapTypeId :

Code: Select all

map.mapTypes.set('styled_map', styledMapType);
    map.setMapTypeId('styled_map');
Image

ตัวอย่างการกำหนด StyledMapType เอง :

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no">
  <meta charset="utf-8">
  <title>Demo Maps</title>
  <style>
   /* Always set the map height explicitly to define the size of the div
    * element that contains the map. */
   #map {
    height: 100%;
   }
   /* Optional: Makes the sample page fill the window. */
   html, body {
    height: 100%;
    margin: 0;
    padding: 0;
   }
   #map {
    height: 500px;
    width: 750px;
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  <center><br/>
	<h3>Styled Map Type</h3>
  <div id="map"></div>
  <script>
   function initMap() {

    // Create a new StyledMapType object, passing it an array of styles,
    // and the name to be displayed on the map type control.
    var styledMapType = new google.maps.StyledMapType(
      [
       {elementType: 'geometry', stylers: [{color: '#ebe3cd'}]},
       {elementType: 'labels.text.fill', stylers: [{color: '#523735'}]},
       {elementType: 'labels.text.stroke', stylers: [{color: '#f5f1e6'}]},
       {
        featureType: 'administrative',
        elementType: 'geometry.stroke',
        stylers: [{color: '#c9b2a6'}]
       },
       {
        featureType: 'administrative.land_parcel',
        elementType: 'geometry.stroke',
        stylers: [{color: '#dcd2be'}]
       },
       {
        featureType: 'administrative.land_parcel',
        elementType: 'labels.text.fill',
        stylers: [{color: '#ae9e90'}]
       },
       {
        featureType: 'landscape.natural',
        elementType: 'geometry',
        stylers: [{color: '#dfd2ae'}]
       },
       {
        featureType: 'poi',
        elementType: 'geometry',
        stylers: [{color: '#dfd2ae'}]
       },
       {
        featureType: 'poi',
        elementType: 'labels.text.fill',
        stylers: [{color: '#93817c'}]
       },
       {
        featureType: 'poi.park',
        elementType: 'geometry.fill',
        stylers: [{color: '#a5b076'}]
       },
       {
        featureType: 'poi.park',
        elementType: 'labels.text.fill',
        stylers: [{color: '#447530'}]
       },
       {
        featureType: 'road',
        elementType: 'geometry',
        stylers: [{color: '#f5f1e6'}]
       },
       {
        featureType: 'road.arterial',
        elementType: 'geometry',
        stylers: [{color: '#fdfcf8'}]
       },
       {
        featureType: 'road.highway',
        elementType: 'geometry',
        stylers: [{color: '#f8c967'}]
       },
       {
        featureType: 'road.highway',
        elementType: 'geometry.stroke',
        stylers: [{color: '#e9bc62'}]
       },
       {
        featureType: 'road.highway.controlled_access',
        elementType: 'geometry',
        stylers: [{color: '#e98d58'}]
       },
       {
        featureType: 'road.highway.controlled_access',
        elementType: 'geometry.stroke',
        stylers: [{color: '#db8555'}]
       },
       {
        featureType: 'road.local',
        elementType: 'labels.text.fill',
        stylers: [{color: '#806b63'}]
       },
       {
        featureType: 'transit.line',
        elementType: 'geometry',
        stylers: [{color: '#dfd2ae'}]
       },
       {
        featureType: 'transit.line',
        elementType: 'labels.text.fill',
        stylers: [{color: '#8f7d77'}]
       },
       {
        featureType: 'transit.line',
        elementType: 'labels.text.stroke',
        stylers: [{color: '#ebe3cd'}]
       },
       {
        featureType: 'transit.station',
        elementType: 'geometry',
        stylers: [{color: '#dfd2ae'}]
       },
       {
        featureType: 'water',
        elementType: 'geometry.fill',
        stylers: [{color: '#b9d3c2'}]
       },
       {
        featureType: 'water',
        elementType: 'labels.text.fill',
        stylers: [{color: '#92998d'}]
       }
      ],
      {name: 'Styled Map'});

    // Create a map object, and include the MapTypeId to add
    // to the map type control.
    var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
     center: {lat: 13.8380209, lng: 100.5814654},
     zoom: 15,
     mapTypeControlOptions: {
      mapTypeIds: ['roadmap', 'satellite', 'hybrid', 'terrain',
          'styled_map']
     }
    });

    //Associate the styled map with the MapTypeId and set it to display.
    map.mapTypes.set('styled_map', styledMapType);
    map.setMapTypeId('styled_map');
   }
  </script>
  <script async defer
  src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?

key=AIzaSyDBf_efRwLouFZd6QERhP7MjIkvb9rw9Ok&callback=initMap">
  </script>
  </center>
 </body>
</html>

จากตัวอย่างด้านบนเราสามารถปรับเปลี่ยนค่าต่าง ๆ ได้เองตามความเหมาะสม เช่น สีแม่น้ำ , สีถนน , สีภูเขา เป็นต้น
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Jquery & Ajax Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests