การสร้าง แถบประมวลผล (Progressbar) ด้วย jQuery UI

Jquery & Ajax Knowledge ความรู้เกี่ยวกับ Javascript , Jquery ม Ajax

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

theoneozz
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 313
Joined: 07/01/2019 12:19 pm

การสร้าง แถบประมวลผล (Progressbar) ด้วย jQuery UI

Post by theoneozz »

Progress Bar คือการแสดงแถบประมวลผลการทำงานของโปรแกรมที่เราได้กำหนดไว้ โดยเราสามารถกำหนดข้อความ ก่อนทำการประมวลผล และ หลังการประมวลผล

ตัวอย่างโค้ด
**โค้ดรวมทั้งหมด

Code: Select all

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>jQuery UI(Progressbar)</title>
 <link rel="stylesheet" href="//apps.bdimg.com/libs/jqueryui/1.10.4/css/jquery-ui.min.css">
 <script src="//apps.bdimg.com/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script>
 <script src="//apps.bdimg.com/libs/jqueryui/1.10.4/jquery-ui.min.js"></script>
 <link rel="stylesheet" href="jqueryui/style.css">
 <style>
 .ui-progressbar {
  position: relative;
 }
 .progress-label {
  position: absolute;
  left: 50%;
  top: 4px;
  font-weight: bold;
  text-shadow: 1px 1px 0 #fff;
 }
 </style>
 <script>
 $(function() {
  var progressbar = $( "#progressbar" ),
   progressLabel = $( ".progress-label" );
 
  progressbar.progressbar({
   value: false,
   change: function() {
    progressLabel.text( progressbar.progressbar( "value" ) + "%" );
   },
   complete: function() {
    progressLabel.text( "เสร็จสิ้น!" );
   }
  });
 
  function progress() {
   var val = progressbar.progressbar( "value" ) || 0;
 
   progressbar.progressbar( "value", val + 1 );
 
   if ( val < 99 ) {
    setTimeout( progress, 100 );
   }
  }
 
  setTimeout( progress, 3000 );
 });
 </script>
</head>
<body>
 
<div id="progressbar"><div class="progress-label">กรุณารอสักครู่...</div></div>
 
 
</body>
</html>
โดยจะเเยกเป็นแต่ละส่วนการทำงานไว้ดังนี้
ส่วนที่ 1 จะเป็นตัวของ style ไว้สำหรับ ตำแหน่งของข้อความ ความหนาของข้อความ

Code: Select all

<style>
 .ui-progressbar {
  position: relative;
 }
 .progress-label {
  position: absolute;
  left: 50%;
  top: 4px;
  font-weight: bold;
  text-shadow: 1px 1px 0 #fff;
 }
 </style>
ส่วนที่ 2 จะเป็นการทำงานของ JavaScript โดยจะเป็นการกำหนดตัวที่ทำให้ตัวแถบประมวลผลมีข้อความ บ่งบอกว่าถึงขึ้นตอนไหนเเล้ว อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถกำหนดตัวเลขระหว่างการ ประมวลผลได้ด้วย

Code: Select all

<script>
 $(function() {
  var progressbar = $( "#progressbar" ),
   progressLabel = $( ".progress-label" );
 
  progressbar.progressbar({
   value: false,
   change: function() {
    progressLabel.text( progressbar.progressbar( "value" ) + "%" );
   },
   complete: function() {
    progressLabel.text( "เสร็จสิ้น!" );
   }
  });
 
  function progress() {
   var val = progressbar.progressbar( "value" ) || 0;
 
   progressbar.progressbar( "value", val + 0.10 );
 
   if ( val < 99 ) {
    setTimeout( progress, 100 );
   }
  }
 
  setTimeout( progress, 300);
 });
 </script>
ผลลัพธ์ส่วนที่ 1 ก่อนทำการประมวลผล
g1.png
g1.png (9.11 KiB) Viewed 1224 times
ผลลัพธ์ส่วนที่ 2 ระหว่างการประมวลผล
g2.png
g2.png (7.5 KiB) Viewed 1224 times
ส่วนที่ 3 เสร็จสิ้นการประมวลผล
g3.png
g3.png (9.36 KiB) Viewed 1224 times
จากภาพการทำงานด้านบนสรุปได้ว่า เมื่อเราทำการเรียกหน้าเว็บนี้ขึ้นมา ตัวโปรแกรมนี้จะทำการเเสดงผลการประมวลผลจากโค้ดภายใน JavaScript โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดข้อความ หรือ ระยะเวลาในการประมวลผลได้

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : jQuery & Ajax
- สอนการใช้งาน jQuery & Ajax
- ถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับ jQuery & Ajax
- ศึกษาบทเรียนเกี่ยวกับ JavaScript
- ศึกษาบทเรียนเกี่ยวกับ jQuery
- ศึกษาบทเรียนเกี่ยวกับ Ajax
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Jquery & Ajax Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest