การใช้ .attr() jquery เพื่อดึงค่าจาก attribute ของ element หรือกำหนดค่าให้กับ attribute

Jquery & Ajax Knowledge ความรู้เกี่ยวกับ Javascript , Jquery ม Ajax

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
bankjittapol
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 344
Joined: 21/10/2019 10:19 am

การใช้ .attr() jquery เพื่อดึงค่าจาก attribute ของ element หรือกำหนดค่าให้กับ attribute

Post by bankjittapol »

การใช้ .attr() jquery เพื่อดึงค่าจาก attribute ของ element หรือกำหนดค่าให้กับ attribute เช่น การกำหนด ความกว้าง ความสูงให้แก่รูปภาพ ก็สามารถ ใช้ .attr() เพิ่ออ้างอิงถึง element นั้นๆ ได้

Code: Select all

$('img').attr('width:300px' , 'height:300px');
โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติม ดังนี้
jQuery เปลี่ยน attribute ต่างๆ
Jquery หาค่าของ id จาก String หรือ จาก tag ต่างเช่น tag img , a href
set input field to readonly using jQuery
https://www.mindphp.com/forums/viewtopic ... 78&t=27038
โดยสามารถ return ค่าโดยอ้างอิง attribute

Code: Select all

$(selector).attr(attribute)
กำหนดค่าโดยอ้างอิง attribute

Code: Select all

$(selector).attr(attribute,value)
กำหนด attribute และ ค่า โดยใช้ function

Code: Select all

$(selector).attr(attribute,function(index,currentvalue))
กำหนด attribute และ ค่า มากกว่า 1

Code: Select all

$(selector).attr({attribute:value, attribute:value,...})
attribute คือ ชื่อ attribute
value คือค่า ของ attribute นั้นๆ
function(index,currentvalue) คือ ฟังก์ชั่นที่ return ค่าที่เซ็ต attribute ใน index ส่วน currentvalue รับค่าจากค่า attribute ที่เลือก

Code: Select all

 
 $('.draggable').click(function(){
         $('#myModal').modal('show');
         $('#blockid').val($(this).attr('id'));
        });
เมื่อคลิก ที่ div class draggable ก็จะทำการ return ค่า ของ div ที่คลิก โดยอ้างอิง จาก attribute id

Code: Select all

 $('.submita').click(function(){
        
          $('.selectpicker option:selected').attr('disabled',true);
       
        });
เมื่อทำการ คลิก class submita ให้ กำหนด disabled ให้กับ select tag ที่เลือกไว้
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Jquery & Ajax Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests