Page 1 of 1

innerHTML คำสั่ง javascript ที่จะทำให้สามารถแสดงข้อความแทนที่ข้อความในแท็ก HTML

Posted: 15/11/2019 3:47 pm
by jamepiyawat
ถ้าพูดถึงการสร้างหน้าเว็บเราก็ต้องใช่แท็ก HTML สร้างเป็นโครงหน้าเว็บไซต์ของเราอยู่แล้วซึ่งเราก็จะสามารถใช้แท็กใน HTML ให้แสดงตัวอักษรออกมาได้เลยแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้ข้อความที่เราใช่แท็ก HTML ของเราเปลี่ยนข้อความไปล่ะจะต้องทำอย่างไรบทความนี้ก็จะเป็นการสอบทำให้ข้อความในแท็ก HTML เปลี่ยนไปด้วย javascript วิธีการมีดังนี้

Code: Select all

<html lang="en" dir="ltr">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title></title>
 </head>
 <body>
  <p id="text">ตัวอย่างการแทนที่ของข้อความ</p>

  <script>
   document.getElementById('text').innerHTML = 'ทดสอบแทนที่ขอความด้วย javascript';
  </script>
 </body>
</html>
ผลลัทธ์ที่ได้
Selection_999(1611).png
Selection_999(1611).png (8.91 KiB) Viewed 990 times
จะเห็นได้ว่าแท็ก P ที่ควรแจะแสดงข้อความว่า ตัวอย่างการแทนที่ของข้อความ กลับกลายเป็นแสดงข้อความ ทดสอบแทนที่ขอความด้วย javascript นั้นเป็นเพราะคำสั่ง innerHTML นั้นเองโดยเราต้องกำหนด id ให้กับแท็กที่ต้องการจะเปลี่ยนข้อความด้วยเพราะว่าจะได้รู้ว่าคำสั่ง innerHTML จะไปแทนข้อความที่แท็กไหน

เป็นอย่างไรบ้างสำหรับการใช้คำสั่ง innerHTML ใน javascript ใช่ไม่ยากใช่ไหมล่ะครับเพียงแค่เรากำหนด id ให้ตรงกันก็สามารถใช้งานได้แล้วก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ไปไม่น้อยก็น้อยมากนะครับ

Re: innerHTML คำสั่ง javascript ที่จะทำให้สามารถแสดงข้อความแทนที่ข้อความในแท็ก HTML

Posted: 15/11/2019 5:01 pm
by mindphp
ศึกษา เพิ่มเติมได้ที่ไหน

Re: innerHTML คำสั่ง javascript ที่จะทำให้สามารถแสดงข้อความแทนที่ข้อความในแท็ก HTML

Posted: 15/11/2019 5:53 pm
by jamepiyawat
ศึกษา Javascript เพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

บทเรียน JavaScript

Re: innerHTML คำสั่ง javascript ที่จะทำให้สามารถแสดงข้อความแทนที่ข้อความในแท็ก HTML

Posted: 15/11/2019 9:21 pm
by mindphp
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหน

Re: innerHTML คำสั่ง javascript ที่จะทำให้สามารถแสดงข้อความแทนที่ข้อความในแท็ก HTML

Posted: 16/11/2019 10:27 am
by jamepiyawat
สอบถามเพิ่มเติมเรื่อง javascript หรือ Jquery Ajax สามารถฝากคำถามได้ที่นี่เลย ครับ

JavaScript & Jquery Ajax