วิธีการใช้ JQuery ทำค้นหาเฉพาะข้อมูลที่มีค่าตรงตามที่ตรงการ

Jquery & Ajax Knowledge ความรู้เกี่ยวกับ Javascript , Jquery ม Ajax

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Ittichai_chupol
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 5410
Joined: 19/09/2018 10:33 am

วิธีการใช้ JQuery ทำค้นหาเฉพาะข้อมูลที่มีค่าตรงตามที่ตรงการ

Post by Ittichai_chupol »

การที่จะทำให้เว็บไซต์มีความสวยงานและเป็นที่น่าสนใจสำหรับการเข้ามาใช้งานนั้น จะต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับการทำงานของเว็บไซค์นั้นว่าเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร และผู้ใช้งานเป็กลุ่มแบบนั้น เพื่อจะได้ตอบสนองต่อกลุ่มผู้ใช้งานได้ถูกต้อง และเพื่อที่ผู้พัฒนาจะได้วางโครงสร้างของเว็บไซต์หรือระบบได้อย่างถูกต้อง โดยการพัฒนาเว็บไซต์หรือระบบนั้นสิ่งที่จำเป้นเลยก็คือความรู้และทักษะในการใช้งานภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทั้ง HTML PHP JAVASCRIPT มาร่วมกันทำงานเพื่อให้เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นมาตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยจากนนี้จะเป็นการแสดงตัวอย่างการใช้งานร่วมกัน ระหว่างภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่แสดงให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น นั้นคือการใช้งาน JQuery สำหรับการค้นหาข้อมูลที่สอดคล้องที่กรอกเข้า โดยมีตัวอย่างดังนี้

1.ตัวอย่างโคด html

Code: Select all


<html>
<head>
---- css ----
--- jquery ---
</head>
<body>
<div>

<h2>Live Search</h2>
<input id="myInput" type="text" placeholder="Search..">
<br><br>

<table>
 <thead>
 <tr>
  <th>ชื่อ</th>
  <th>นามสกุล</th>
  <th>Email</th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody id="myTable">
 <tr>
  <td>ทันจิโร่</td>
  <td>คามาโดะ</td>
  <td>tun_jiro@example.com</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>เนสึโกะ</td>
  <td>คามาโดะ</td>
  <td>nezu_5@mail.com</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>สึยูริ</td>
  <td>คานาโอะ</td>
  <td>tsuyuri@greatstuff.com</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>ชิโนบุ</td>
  <td>โคโช</td>
  <td>tami_shi@test.com</td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
 
</div>
</body>
</html>

2.ตัวอย่างโคด CSS

Code: Select all

<style>
table {
 border-collapse: collapse;
 width: 100%;
}

th, td {
 padding: 8px;
 text-align: left;
 border-bottom: 1px solid #ddd;
  background-color: #fff;
}

tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2}

th {
 background-color: #4CAF50;
 color: white;
}

input[type=text] {
 width: 100%;
 padding: 12px 20px;
 margin: 8px 0;
 box-sizing: border-box;
 border: 2px solid red;
 border-radius: 4px;
}
div {
 border-radius: 5px;
 background-color: #f2f2f2;
 padding: 20px;
}
</style>
3.ตัวอย่างโคด JQuery

Code: Select all


<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
 $("#myInput").on("keyup", function() {
  var value = $(this).val().toLowerCase();
  $("#myTable tr").filter(function() {
   $(this).toggle($(this).text().toLowerCase().indexOf(value) > -1)
  });
 });
});
</script>


ตัวอย่างผลลัพธ์
ezgif.com-video-to-gif (11).gif
ezgif.com-video-to-gif (11).gif (139.13 KiB) Viewed 584 times
บทความเพิ่มเติม

วิธีการการใช้ jquery เข้ามาปรับแก้ไขการแสดงของรูปภาพ เพื่อขยายและขยับตำแหน่ง ของ รูปภาพ
วิธีการใช้งาน JQuery กับ Ajax เพื่อค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลว่ามมีจริงหรือไม
การใส่ค่าในช่อง input ด้วย javascript เพื่อจะได้มีค่าอยู่ใน textbox
ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Jquery & Ajax Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests