วิธีการจัดรูปแบบเลขบัตรประชาชนที่กรอกอัตโนมัติ

Jquery & Ajax Knowledge ความรู้เกี่ยวกับ Javascript , Jquery ม Ajax

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Ittichai_chupol
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 5410
Joined: 19/09/2018 10:33 am

วิธีการจัดรูปแบบเลขบัตรประชาชนที่กรอกอัตโนมัติ

Post by Ittichai_chupol »

การสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือระบบ ต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการทางการเงินนั้นส่วนใหญ่จะต้องมีการยืนยันข้อมูลตัวตนของผู้ใช้งานคนนนั้นๆเสมอ เพื่อป้องกันการฉ้อโกงหรือ การกระทำความผิดทางกฏหมาย หรือ การทุจริตต่างๆ โดยทั้งนี้การส่วนที่เป็นสิ่งสำคัญและถือว่าว่าเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการยืนยันตัวตนนั้นเป็นอย่างมากเลยก็คือ ข้อมูลเลขบัตรประชน โดยทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มความส่วนงามให้กับการกรอกข้อมูล ในบางครั้งก็จะมีการจัดรูปแบบตัวเลขในเป็นรูปแบบเดียวกับบัตรประชน โดยการใช้ html เป็นส่วนสำหรับสร้างช่องกรอกค่า และใช่ javascript สำหรับจัดการรูปแบบอยู่เบื่อง ทั้งตัวอย่าง code นี้

Code: Select all


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
<script>
function autoTab(obj) {
  var pattern = new String("_-____-_____-_-__"); // กำหนดรูปแบบในนี้
  var pattern_ex = new String("-"); // กำหนดสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่ใช้แบ่งในนี้
  var returnText = new String("");
  var obj_l = obj.value.length;
  var obj_l2 = obj_l - 1;
  for (i = 0; i < pattern.length; i++) {
    if (obj_l2 == i && pattern.charAt(i + 1) == pattern_ex) {
      returnText += obj.value + pattern_ex;
      obj.value = returnText;
    }
  }
  if (obj_l >= pattern.length) {
    obj.value = obj.value.substr(0, pattern.length);
  }
}

</script>
</head>
<body>
<p>Demonstrate fadeIn() with different parameters.</p>

    <input type="text" tabindex="1" placeholder="x-xxxxx-xxxxx-xx-x"  name="reg_id_card" id="username" size="25" value="" class="inputbox autowidth" onkeyup="autoTab(this)" minlength="13" maxlength="20" />

</body>
</html>


ตัวอย่างผลการใช้งาน
ezgif.com-video-to-gif.gif
ezgif.com-video-to-gif.gif (270.28 KiB) Viewed 525 times


บทความเพิ่มเติม

วิธีการเขียน php สำหรับตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชนว่ามีความถูกต้องหรือไม่
การสร้าง Extension ใน phpbb
การสร้าง controller สำหรับ phpbb
ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี

Return to “Jquery & Ajax Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests