Page 1 of 1

blog(บล็อก) คืออะไร

Posted: 28/12/2016 6:41 pm
by moomai
blog(บล็อก) คืออะไร
Blog(บล็อก) มาจากคำศัพท์ว่า WeBlog(เว็บล็อก) คือเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง ใช้จดบันทึกข้อมูลลงบนเว็บไซต์ นิยมใช้กันมาก มีจุดเด่น คือ คนเขียนและคนอ่านสามารถสามารถแสดงความคิดเห็นแรกเปลี่ยนกันได้

Blog(บล็อก) ในปัจจุบันใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารแบบใหม่ เช่น การประกาศข่าวสาร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแชร์ผลงาน ฯลฯ ผู้ให้บริการบล็อกมีจำนวนมาก ทั้งแบบให้บริการฟรีและเสียค่าใช้จ่าย

บล็อกซอฟต์แวร์ หรือ บล็อกแวร์ คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในอินเทอร์เน็ต ในลักษณะของระบบจัดการเนื้อหาเว็บ ที่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และผู้เขียนหรือดูแลบล็อกจะแยกจากกันต่างหาก ส่งผลให้ผู้เขียนบล็อกสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องมีพื้นฐานความรู้ในด้าน HTML(เฮชทีเอ็มแอล) หรือการทำเว็บไซต์แต่อย่างใด ทำให้ผู้เขียนบล็อกสามารถใช้เวลาส่วนใหญ่ในการ บริหารจัดการ เพิ่มเติม ข้อมูลและสารสนเทศแทนได้ นอกจากนี้บล็อกซอฟต์แวร์จะสนับสนุน ระบบ WYSIWYG(วิซซีวิก) ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเขียน
blog-397826_960_720.png
blog-397826_960_720.png (95.87 KiB) Viewed 173 times