สารกึ่งตัวนํา Bipolar Junction Transistor (ไบโพลา จักชัน ทรานซิสเตอร์)

Microsoft Office Knowledge Word, Excel, powerpoint, line , โปรแกรมเสริมต่างๆ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

bom_002
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 443
Joined: 06/03/2017 10:51 am

สารกึ่งตัวนํา Bipolar Junction Transistor (ไบโพลา จักชัน ทรานซิสเตอร์)

Post by bom_002 » 11/03/2017 6:00 pm

Transistor (ทรานซิสเตอร์) คือสิ่งประดิษฐ์ทำจากสารกึ่งตัวนำมี 3 ขากระแสหรือแรงดัน เคลื่อนเพียงเล็กน้อยที่ขาหนึ่งจะควบคุมกระแสที่มีปริมาณมาก ที่ไหลผ่านขาทั้งสอบข้างได้ หมายความว่า ทรานซิสเตอร์เป็นทั้งเครื่องขยายและสวิทซ์ทรานซิสเตอร์

ทรานซิสเตอร์ชนิดสองรอยต่อหรือ BJT(บีเจที) นี้ประกอบด้วยสารกึ่งตัวนำชนิด P และ N ต่อกัน โดยการเติมสารเจือปน Doping(ดูปิง) จำนวน 3 ชั้น ทำให้เกิดรอยต่อ Junction(จังชัน) ขึ้นจำนวน 2 รอยต่อ การสร้างทรานซิสเตอร์จึงสร้างได้ 2 ชนิดคือ ชนิดที่มีสาราชนิด N 2 ชั้นเรียกว่าชนิด NPN(เอ็นพีเอ็น) และ ชนิดที่มีสาร P 2 ชั้นเรียกว่าชนิด PNP(พีเอ็นพี) ซึ่งมีโครงสร้าง ดังรูปตัวอย่าง

โครงสร้างชนิด NPN(เอ็นพีเอ็น)
b3.png
รูปที่ 1 ชนิด npn
b3.png (8.72 KiB) Viewed 307 times
โครงสร้างชนิด PNP(พีเอ็นพี)
b4.png
รูปที่ 1 ชนิด pnp
b4.png (8.8 KiB) Viewed 307 times
อ่านเพิ่มเติมได้ที่..
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8% ... istor.html
:plusone:

Return to “Microsoft Office Knowledge & line & Etc”

Users browsing this forum: No registered users and 43 guests