การประมวลผลข้อมูล Data Processing(ดาต้า โปรเซสชิง)

Microsoft Office Knowledge Word, Excel, powerpoint, line , โปรแกรมเสริมต่างๆ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

bom_002
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 443
Joined: 06/03/2017 10:51 am

การประมวลผลข้อมูล Data Processing(ดาต้า โปรเซสชิง)

Post by bom_002 »

การประมวลผลข้อมูล Data Processing(ดาต้า โปรเซสชิง) คือการประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อแปรสภาพข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการเรียกว่า ข้อมูลสนเทศหรือสารสนเทศ Information(อิมฟอเมชัน)
วิธีการประมวลผลข้อมูล จำแนกได้ 3 วิธี โดยจำแนกตามอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผล ได้แก่

1. การประมวลผลด้วยมือ Manual Data Processing(แมนนวลดาต้าโปรเซส) เป็นวิธีการที่ใช้มาตั้งแต่อดีตโดยใช้อุปกรณ์ง่าย ๆ สามารถจำแนกตามอุปกรณ์ที่ใช้ได้เป็น 3 ประการ คือ
– อุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการเก็บรักษา และค้นหาข้อมูล ได้แก่ บัตรแข็ง แฟ้ม ตู้เก็บเอกสาร
– อุปกรณ์ที่ช่วยในการนับและคิดคำนวณเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายต่อการใช้ ได้แก่ ลูกคิด เครื่องคิดเลข ก้อนหิน เป็นต้น
– อุปกรณ์ที่ใช้ในการคัดลอกข้อมูล ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ เครื่องอัดสำเนา เป็นต้น
การประมวลผลแบบนี้เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กที่มีข้อมูลปริมาณไม่มากนัก และการคำนวณไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก
ตัวอย่าง การประมวลผลด้วยมือ
ตัวอย่าง การประมวลผลด้วยมือ
b3.jpg (59.03 KiB) Viewed 283 times
2. การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรกล Mechanical Data Processing(แมทชานิคอล ดาต้า โปรเซสชิง) เป็นวิวัฒนาการมาจากการประมวลผลด้วยมือ แต่ยังต้องอาศัยแรงคนบ้าง เพื่อทำงานร่วมกับเครื่องจักรกล ในการประมวลผลทางธุรกิจ เครื่องที่ใช้กันมากที่สุด คือ เครื่องทำบัญชี Accounting Machine(แอคเคาติง แมทชีน) และเครื่องที่ใช้ในการประมวลผลทั่วไปเป็นเครื่องกึ่งอิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่า เครื่อง Unit Record(ยูนิค เร็คคอร์ด)
เครื่องทำบัญชี Accounting Machine
เครื่องทำบัญชี Accounting Machine
b1.jpg (42.85 KiB) Viewed 283 times

3. การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ EDP : Electronic Data Processing(อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า โปรเซสชิง)
หมายถึง การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ นั้นเอง ลักษณะงานที่เหมาะสมต่อการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ
– งานที่มีปริมาณมาก ๆ
– ต้องการความถูกต้องรวดเร็ว
– มีขั้นตอนในการทำงานซ้ำ ๆ กัน เช่น งานบัญชี งานการเงิน งานทะเบียนประวัติและงานสถิติ เป็นต้น
– มีการคำนวณที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อน เช่น งานวิจัยและวางแผน งานด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น
ตัวอย่าง การประมวลผลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ตัวอย่าง การประมวลผลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
b2.jpg (26.05 KiB) Viewed 283 times

การประมวลผลข้อมูล สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
b4.png
b4.png (5.55 KiB) Viewed 283 times
อ่านเพิ่มเติมได้ที่..
https://www.mindphp.com/บทความ/31-ความรู ... ssing.html
:plusone:

  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Microsoft Office Knowledge & line & Etc”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests