Page 1 of 1

Reseller Hosting คือ ????

Posted: 02/06/2017 3:37 pm
by araxvaan
Reseller Hosting คือผู้ที่ซื้อบริการ web hosting จากผู้ให้บริการมาบริหารจัดการแล้วแบ่งพื้นที่ให้กับผู้ที่สนใจมาเช่าอีกทอดหนึ่ง โดย Reseller Hosting แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
reseller.jpg
reseller.jpg (78.99 KiB) Viewed 367 times
1.ซื้อ Hosting มาบริหารเอง
ซึ่ง Reseller ลักษณะนี้เปรียบเสมือนเป็นผู้ให้บริการเอง และก็หาลูกค้ามาซื้อบริการจากเราอีกทอด และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะรับปัญหาจากลูกค้าแล้วแจ้งไปยังผู้ให้บริการทราบเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขหาให้เร็วที่สุด
ข้อดี : สามารถกำหนดราคาค่าบริการได้เอง และยังไม่ต้องมาคอยแก้ปัญหาเอง หากเรายังไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้มากพอก็สามารถนำไปประกอบเป็นธุรกิจเพื่อหารายได้เสริมได้
ข้อเสีย : หากเกิดปัญหาที่ลูกค้าต้องการวิธีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และเราก็ไม่สามารถแก้ไขได้ในทันที อาจจะทำให้เสียความน่าเชื่อถือได้ และลูกค้าอาจจะไม่ซื้อบริการจากเราต่อไป

2. แบ่งเปอร์เซ็นต์การขายกับผู้ให้บริการ
ซึ่งการดำเนินงานลักษณะนี้เราจะมีหน้าที่หาลูกค้ามาซื้อบริการกับเราให้ได้มากที่สุด เนื่องเราจะไม่สามารถกำหนดราคาแพคเกจการซื้อบริการ web hosting ได้ หรือราคาอาจจะขึ้นอยู่กับการตกลงกับผู้ให้บริการด้วย
ข้อดี : ไม่ต้องลงทุนในการซื้อเครื่อง server เอง

อ้างอิงรูปภาพ: ภาพประกอบบทความ