Page 1 of 1

วิธีการ Search ข้อมูลโดยไม่ต้องเบิด Browser ใหม่ใน google Doc

Posted: 11/05/2018 5:36 pm
by watcharin
วิธีการ Search ข้อมูลโดยไม่ต้องเบิด Browser ใหม่ใน google Doc

การทำงานเอกสารทั่วไปเวลาที่เราต้องการหาข้อมูลในการทำงาน
ในการทำงานที่เกี่ยวกับเอกสารทั่วไปโดยปกติแล้วเรามักจะสืบค้นข้อมูลมาจากหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นตามหนังสือ หรือตามเอกสารเเก่าๆแต่ในปัจจุบันโลกได้พัฒนามาตามความรวดเร็วของเทคโนโลยีจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าอิเตอร์เน็ตเป็นปัจจัยหลักสำคัญในการสืบค้นข้อมูลต่างๆที่เราต้องการค้นหา ไม่ว่าจะนำข้อมูลนั้นไปใช้ทำงาน หรือเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและในปัจจุบัน

ในการใช้งานเอกสารปัจจุบันได้มีรูปแบบที่หลากหลายและ google Doc เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นการทำงานบนเว็บและสามารถทำงานร่วมกันได้โดยที่เราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเมือเราทำงานบน google Doc แล้วเนื้อหาในการทำงานนั้นเป็นส่วนที่สำคัญในการทำงานทุกงานก่นอที่เราจะทำงานนนั้นแน่นอนว่าเราจะต้องหาเนื้อหาเพื่อมาศึกษาดูก่อน และในการหาเนื้อหาที่จะนำมาทำงานนั้นเราจะคุ้นกับการทำการ Search จากเว็บไซต์ google Doc สามารถ Search หาเนื้อหาโดยที่ไม่ต้องเบิด Browser ใหม่

สามารถคลิ๊กที่เมนู Tool
Image


เลือกที่แถบเมนู Exploler
Image

เมื่อคลิ๊กแล้วจะมีหน้าต่างในการ Search หาข้อมูลที่เราต้องการ
Image

เราสามาถ Search หาข้อมูลที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นข้อมูล หรือรูปภาพ
Image