นักวิเคราะห์ระบบคือใคร

Microsoft Office Knowledge Word, Excel, powerpoint, line , โปรแกรมเสริมต่างๆ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

tai14
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 356
Joined: 06/08/2018 10:25 am

นักวิเคราะห์ระบบคือใคร

Post by tai14 » 07/08/2018 2:05 pm

นักวิเคราะห์ระบบ คือ คนที่เป็นตัวกลางในการติดต่อประสานระบบสารสนเทศกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าของระบบ ผู้ใช้ระบบและผู้สร้างระบบ เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการและทำการสร้างระบบใหม่
180807134033-1yK5.jpg
180807134033-1yK5.jpg (26.83 KiB) Viewed 327 times
หน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ
1.วิเคราะห์ระบบ ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ และเสนอแนวทางแก้ไข
2.ออกแบบระบบ เป็นการออกแบบระบบใหม่เพื่อทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบเดิม

คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ
1.มีความชำนาญหลากหลายศาสตร์ในคอมพิวเตอร์
2.มีความเข้าใจในระบบธุรกิจ
3.มีจรรยาบรรณต่อองค์กร
4.เป็นคนช่างสังเกต ละเอียด รอบคอบ
5.ทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

ขั้นตอนการทำงาน
1.เริ่มต้นและวางแผนโครงการ
2.ค้นหาและเลือกโครงการ
3.วิเคราะห์ระบบ
4.ออกแบบเชิงตรรกะ เป็นการออกแบบลักษณะของการทำงาน เช่น การออกแบบแบบฟอร์มข้อมูลการทำงาน
5.ออกแบบเชิงกายภาพ ระบุลักษณะการทำงานทางกายภาพและทางเทคนิค เช่น การออกแบบแอพลิเคชั่น
6.พัฒนาและติดตั้งระบบ นำระบบที่ออกแบบแล้วมาเขียนโปรแกรม และตรวจสอบหาข้อผิดพลาดและติดตั้งระบบ
ึ7.ซ่อมบำรุง เมื่อผู้ใช้พบปัญหา นักวิเคราะห์ระบบและโปรแกรมเมอร์จะต้องทำการแก้ไข

Return to “Microsoft Office Knowledge & line & Etc”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler], Google Adsense [Bot] and 45 guests