ชนิดของระบบสารสนเทศ

Microsoft Office Knowledge Word, Excel, powerpoint, line , โปรแกรมเสริมต่างๆ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

tai14
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 356
Joined: 06/08/2018 10:25 am

ชนิดของระบบสารสนเทศ

Post by tai14 » 07/08/2018 3:37 pm

ระบบสารสนเทศมีทั้งหมด 6 ชนิด

1.TPS ระบบการประมวลผลรายการ เป็นระบบพื้นฐานของการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม TPS ได้มาจากข้อมูลที่ถูกส่งจากแผนกหนึ่งไปอีกแผนกหนึ่ง
-สามารถจัดเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นประจำวันของการดำเนินธุรกิจได้
-สามารถสร้างข้อมูลเพื่อดำเนินธุรกิจได้
ตัวอย่างระบบ TPS เช่น ออกรายงานการขายประจำวัน

2.MIS ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นระบบที่สามารถช่วยผู้บริหารตัดสินใจและแก้ไขปัญหา MISได้มาจากการสรุปผลรายงานของระบบ TPS
รายงานที่ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสามารถจัดเตรียมไว้ได้ แบ่งเป็น 4 ประเภทดังนี้
1.รายงานตามกำหนดการ เป็นรายงานที่กำหนดไว้แล้วตามแผนการดำเนินงาน
2.รายงานตามความต้องการ เป็นรายงานที่สร้างขึ้นเพื่อการใช้งาน
3.รายงานกรณีเฉพาะ จัดทำขึ้นพิเศษไม่มีอยู่ในแผนงาน
4.รายงานพยากรณ์ เป็นรายงานจากการคาดคะเนล่วงหน้า

3.DSS สารสนเทศที่ใช้ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เป็นระบบที่ยืดหยุ่นมากกว่าระบบอื่นเนื่องจากไม่มีโครงสร้าง DSSจะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ใช้งานและผู้บริหารได้

4.ES ระบบผู้เชี่ยวชาญ เป็นระบบที่นำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้จัดการสารสนเทศ โดยเฉพาะสารสนเทศที่เป็นองค์ความรู้เฉพาะด้าน
ตัวอย่างระบบ ES เช่น การวิเคราะห์อาการของโรค ใช้ในโรงพยาบาล

5.OIS ระบบสำนักงานอัตโนมัติ เป็นระบบที่ใช้ในการประสานงานต่างๆในองค์กร ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น ข้อดีคือ ประหยัดสถานที่ในการเก็บเอกสาร ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น ข้อเสียคือ การใช้ระบบES ต้องใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างระบบ OIS เช่น ระบบ E-office ใช้งานผ่านเว็บในการทำงาน
180807153229-734p.jpg
180807153229-734p.jpg (28.36 KiB) Viewed 356 times
อ้างอิงภาพจาก http://www.eofficeservice.com/module_d2_2.asp

6.GIS ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ เป็นระบบที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่ ตำแหน่ง สามารถอ้างอิงถึงตำแหน่งที่มีอยู่จริงบนพื้นโลกได้โดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์
180807152824-7fC0.jpg
180807152824-7fC0.jpg (41.41 KiB) Viewed 356 times
อ้างอิงภาพจาก http://www.gisth.com/document/gisoae/

Return to “Microsoft Office Knowledge & line & Etc”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 30 guests