Page 1 of 1

ขนส่งสาธารณะ คืออะไร

Posted: 25/11/2020 5:26 pm
by milk2533
ขนส่งสาธารณะ คืออะไร

-การขนส่งสาธารณะ คือ การบริการขนส่งผู้โดยสารที่สามารถใช้ได้โดยรถประจำทางสาธารณะ รถไฟ รถไฟ้ฟ้า รถไฟใต้ดิน ที่เราเปรียบเหมือนคนแปลกหน้า ขึ้นโดยสารได้ ซึ่งไม่เหมือน รถแท็กซี รถร่วม(รถสองแถว) หรือรถเมล์เช่าเหมาคันที่ ปัจจุบันต่างประเทศมีรถที่เรียกว่าการขนส่งสาธาณะเพิ่มขึ้น คือ รถไฟความเร็วสูง การขนส่งสาธารณะส่วนใหญ่ให้บริการโดยมีกำหนดเวลา เที่ยวรถ เข้า-ออก เป็นเวลา ไม่ใช่รถแท๊กซี่ที่มี 24 ชม.

-ตัวอย่าง รถขนส่งสาธารณะ
รถขนส่งสาธารณะ.jpg
รถขนส่งสาธารณะ.jpg (66.26 KiB) Viewed 201 times


-ปัจจุบันรถขนส่งสาธารณะก้ยังเป็นที่นิยมใช้ ของประชาชนอยู่ในหมู่มาก เพราะว่าประหยัด สะดวกต่อคนที่ไม่รู้เส้นทางต่างๆ นิยมใช้กันส่วนมากในกรุงเทพมหานคร เพราะข้างรถจะมีบอกว่าไปไหน จุดหมายปลายทางเป็นอย่างไรอ้างอิงภาพจาก

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0&sxsrf=ALeKk03Sjj6elACsPMRNViDXbjorlwOVlw:1606299759104&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjg56z0vJ3tAhVlIbcAHTzdD-4Q_AUoAXoECAYQAw&biw=1280&bih=552#imgrc=wWVMeOVoKP1BiM