ลักษณะการทำงานของบริษัทส่งผลต่อการเลือกสำนักงานบัญชีอย่างไร

Microsoft Office Knowledge Word, Excel, powerpoint, line , โปรแกรมเสริมต่างๆ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Narisara
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 459
Joined: 24/05/2021 10:04 am

ลักษณะการทำงานของบริษัทส่งผลต่อการเลือกสำนักงานบัญชีอย่างไร

Post by Narisara »

ในช่วงสถานการณ์โควิดตอนนี้ ในบางบริษัทมีมาตรการให้พนักงาน Work From Home ซึ่งสำหรับนักบัญชีที่ต้อง Work From Home จะต้องมีการปรับตัว เนื่องจากจะต้องรวบรวมเอกสารไม่ว่าจะเป็นใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ที่จะต้องส่งสำนักงานบัญชี แต่ในสถานการณ์โควิดตอนนี้ไม่สู้ดีนัก พนักงานทุกคนจะต้องปรับตัวในการทำงาน รวมทั้งนักบัญชีด้วย หากสามารถที่จะส่งเอกสารในรูปแบบออนไลน์ได้ เช่น การ Scan ส่งทาง E-mail ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับผู้อื่น

โดยลักษณะการทำงานของบริษัท ในตอนนี้บริษัทมีนโยบายให้พนักงานทุกคน Work From Home ดังนั้นหากมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีจะถูก scan เก็บไว้ในระบบทุกฉบับ ไม่ว่าจะเป็นใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น ก็จะถูก scan และส่งต่อไปยังนักบัญชีเพื่อรวบรวม ดังนั้นหากต้องรวบรวมเอกสารส่งสำนักงานบัญชีโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเอกสารที่เป็นไฟล์เกือบจะทั้งหมด ดังนั้นบริษัทจึงต้องการหาสำนักงานบัญชีที่ตอบโจทย์การทำงานของเรา แต่ก่อนเราจะต้องชี้แจงความต้องการของเราก่อนเพื่อที่จะได้สำนักงานบัญชีที่ตรงความต้องการที่สุด

ลักษณะการทำงานของบริษัทกับการเลือกสำนักงานบัญชี
ลักษณะการทำงานของบริษัทกับการเลือกสำนักงานบัญชี
Microsoft Office Knowledge & line & Etc-1.png (79.91 KiB) Viewed 65 times

ความต้องการของบริษัท

1. บริษัทต้องการจัดส่งเอกสารในรูปแบบออนไลน์ เช่น การ Scan ส่งทาง E-mail ให้แก่สำนักงานบัญชี

2. บริษัทสามารถตรวจสอบกระบวนการการทำงานของสำนักงานบัญชีนั้นได้ เช่น ขั้นตอนการทำงานหลังจากได้รับเอกสาร

3. สำนักงานบัญชีจะต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น โปรแกรมบันทึกบัญชีที่ช่วยในการบันทึกบัญชี, คำนวณภาษี เป็นต้น

4. สำนักงานบัญชีต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นอย่างดีก่อนส่งให้บริษัทตรวจสอบ และ Confirm งาน เช่น กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอย่างถูกต้อง หรือข้อมูลของพนักงาน

5. สำนักงานบัญชีต้องสามารถระบุสาเหตุ และวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดได้ เช่น ทางบริษัทได้จ่ายค่าประกันสังคมให้กับสำนักงานบัญชีดำเนินการแล้ว แต่มีเอกสารแจ้งเตือนการนำส่งประกันสังคมมาทางบริษัท สำนักงานบัญชีจะต้องบอกสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหานี้ได้

6. ในการแจ้งหนี้จะต้องออกใบแจ้งหนี้ให้ทุกครั้ง

7. การติดต่อประสานงานจะต้องอำนวยความสะดวกต่อทางบริษัท


จากสิ่งที่ระบุมาก็เป็นข้อมูลการทำงานเบื้องต้นของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการทำงานในปัจจุบัน และความต้องการของบริษัทที่ต้องการสำนักงานบัญชีที่สามารถทำบัญชีให้กับบริษัทได้ ซึ่งในสถานการณ์ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน ๆ ก็เข้าสู่กระบวนการ Work From Home ดังนั้นหากเราสามารถหาสำนักงานบัญชีที่ยอมรับในความต้องการของบริษัทได้ก็จะส่งผลดีต่อการทำงานของบริษัท

อ้างอิง
- https://www.accnonthaburi.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%82%E0%B9%89/
- https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=79&t=75026
- https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/194-e-commerce/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/3520-accountant-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html

Return to “Microsoft Office Knowledge & line & Etc”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 15 guests