TIP : วิธีการสร้างตัวแปรมาวนลูป Selenium IDE


Software testing ความรู้ สำหรับ Tester ผู้ทดสอบ เป็นส่วนสำคัญในการ test โปรแกรม การ ทดสอบโปรแกรมมีความรู้แนะนำไว้ในหมวดนี้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

M031
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 156
Joined: 20/11/2015 9:05 am

TIP : วิธีการสร้างตัวแปรมาวนลูป Selenium IDE

Post by M031 » 02/12/2015 10:45 pm

จะทำการยกตัวอย่างหน้าเว็ป google นับ Tag A ว่ามีเท่าไรในหน้านี้ โดยค้นหาคำว่า เดี่ยว 11 ตามรูปภาพ
TIP : วิธีการสร้างตัวแปรมาวนลูป Selenium IDE 01.PNG
01.PNG (136.92 KiB) Viewed 641 times
1.จากนั้นทำการกด ctrl + shift + I เพื่อทำการตรวจสอบ Tag นำมาวนลูป ดังภาพตัวอย่าง
TIP : วิธีการสร้างตัวแปรมาวนลูป Selenium IDE 02.PNG
02.PNG (125.51 KiB) Viewed 641 times
2.จากนั้นทำการใส่ path ทางเข้า ดังภาพตัวอย่าง
TIP : วิธีการสร้างตัวแปรมาวนลูป Selenium IDE 03.PNG
03.PNG (79.21 KiB) Viewed 641 times
คำอธิบาย
วิธีการใส่ path ลงไปตามที่ยกตัวอย่างขีดเส้นใต้หากไม่เข้าใจสามารถศึกษาได้ตาม link
https://www.mindphp.com/forums/viewtopic ... 77&t=23638
https://www.mindphp.com/forums/viewtopic ... 77&t=23641

3.
TIP : วิธีการสร้างตัวแปรมาวนลูป Selenium IDE 04.PNG
04.PNG (58.12 KiB) Viewed 641 times
อธิบายคำสั่ง
storeXpathCount คือการนับจำนวน ว่าใน path นี้มีจำนวนที่ระบุบเงื่อนไขไว้เท่าไร
storeEval กำหนดตัวแปรขึ้นมา เพื่อนำไปวนลูป
while เป็นคำสั่งในการวนลูป ในเงื่อนไขได้กำหนดว่าถ้า ตัวแปร i < ตัวแปร taga ให้ทำไปเรื่อยๆ
echo เป็นคำสั่งปริ้นหรือแสดงผลลัพธ์
storeEval กำหนดค่า ตัวแปร i ให้มันทำไปเรื่อยๆ ในลูปจนกว่าจะครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
endwhile เป็นคำสั่งที่สั่งให้หยุดการทำงานหลังจาก ทำครบเงื่อนไข

4. ผลลัพธ์
จะเห็นได้ว่าคำสั่งได้ปริ้นออกมาตามที่เราระบุ ไว้ในเงื่อนไข
TIP : วิธีการสร้างตัวแปรมาวนลูป Selenium IDE 05.PNG
05.PNG (35.96 KiB) Viewed 641 times
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
https://www.mindphp.com/

Return to “Software testing”

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests