การกำหนดเงื่อนไขการทดสอบ Test Case (เทสเคส)


Software testing ความรู้ สำหรับ Tester ผู้ทดสอบ เป็นส่วนสำคัญในการ test โปรแกรม การ ทดสอบโปรแกรมมีความรู้แนะนำไว้ในหมวดนี้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
md040
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 265
Joined: 07/11/2016 10:37 am

การกำหนดเงื่อนไขการทดสอบ Test Case (เทสเคส)

Post by md040 » 12/11/2016 3:09 pm

Software Testing (ซอร์ฟแวร์เทสติ้ง) คือ การทดสอบหาความผิดพลาดของระบบให้ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า และตามความถูกต้องของระบบโดยทีมทดสอบระบบที่เรียกว่า Tester (เทสเตอร์) ก่อนส่งต่อให้ลูกค้าเป็นคนทดสอบในขั้นสุดท้าย ในการหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม เทสเตอร์ ต้องทำการกำหนดความเป็นไปได้ที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้น หรือการกำหนด Test Case (เทสเคส)

Test Case คือ เงื่อนไขในการทดสอบ กรณีที่เป็นไปได้ที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นกับโปรแกรม หรือระบบ โดยต้องเชื่อมโยงกับ Business Requirement เป็นหลัก
การกำหนดเงื่อนไขการทดสอบ Test Case (เทสเคส) Test_Case_Create.resized.png
Test_Case_Create.resized.png (115.49 KiB) Viewed 1596 times
วิธีการทดสอบระบบ (Test)
1. Manual Test การทดสอบระบบโดยไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
2. Automatic Test การทดสอบโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

การกำหนด Test case ประกอบไปด้วย
1. ชื่อ test case เช่น การตัดสต๊อก, ระบบ login เป็นต้น
2. วัตถุประสงค์ที่จะทดสอบ ทดสอบเพื่ออะไร ในแต่ละส่วนของการทำงาน
3. กำหนดเงื่อนไข ข้อมูล หรือกรณีที่สามารถเกิดขึ้นได้ และผลที่ได้
4. กำหนดชั้นตอนการทดสอบ
5. ผลที่ได้จากการทดสอบ

ที่มารูปภาพ : https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... Create.png

Return to “Software testing”

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests