การลบจำนวนตัวอักษรของ selenium ด้วย Keys.BACKSPACE

Software testing ความรู้ สำหรับ Tester ผู้ทดสอบ เป็นส่วนสำคัญในการ test โปรแกรม การ ทดสอบโปรแกรมมีความรู้แนะนำไว้ในหมวดนี้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

paoonline
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 125
Joined: 02/10/2017 10:27 am

การลบจำนวนตัวอักษรของ selenium ด้วย Keys.BACKSPACE

Post by paoonline »

Keys.BACKSPACE ของ Selenium จะเป็นคำสั่งไว้สำหรับลบจำนวนตัวอักษรตามที่เราต้องการ

ตัวอย่าง โค๊ดจะเป็นการ login เข้าหน้าเว็บ

Code: Select all

# -*- coding: utf-8 -*-
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.keys import Keys #ต้อง Import Keys มาก่อน
import time
#เปิด chrom
browser = webdriver.Chrome('/usr/local/lib/python2.7/site-packages/chromedriver') #ระบุ path ของ chromedriver
#เปิด ling mindphp
browser.get('https://www.mindphp.com/forums/ucp.php?mode=login&sid=ab1bebce1111f133b5b3418e9390abc3')

user = browser.find_element_by_css_selector('#username')
user.send_keys('pao12345')
length = len(user.get_attribute('value'))
user.send_keys(length * Keys.BACKSPACE) #ตรง length จะเป็นการระบุจำนวนที่ต้องการลบ ซึ่งผมตั้งไว้ให้เท่ากับจำนวน value ที่ส่งเข้ามา
ผลลัพธ์ที่แสดง
Image
จะเป็นค่าว่างเปล่าเพราะใช้คำสั่ง Keys.BACKSPACE ลบตามจำนวน Value ที่ระบุไว้

Return to “Software testing”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests