ย้ายตำแหน่งรูปไปอยู่ตำแหน่งนี้ยังไงครับ Joomla3.7

ถามตอบ ปัญหาการพัฒนา Extension ไม่ว่าจะเป็น Module plugin Component หรือ แม้แต่ template การปรับแต่งโค้ด Joomla ต่างๆ ทุกเวอร์ชั่น 1.5 2.5 หรือ 3.x

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Before Dong
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1570
Joined: 26/06/2017 10:11 am

ย้ายตำแหน่งรูปไปอยู่ตำแหน่งนี้ยังไงครับ Joomla3.7

Post by Before Dong »

อยากจะย้ายตำแหน่งในสี่เหลี่ยมขึ้นไปให้เท่ากับเมนู Product อะครับ
Image

Code HTML

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $this->language; ?>" dir="<?php echo $this->direction; ?>">
<head>
	<link rel="stylesheet" href="user.css" />
	<meta name=viewport content="width=device-width, initial-scale=1">
	<jdoc:include type="head" />
</head>
<body id="page_bg">		
		<div class="container" id="con-border-logo">
				<div class="container">
					<div class="col-sm-10" id="center_div_top" > <jdoc:include type="modules" name="top" style="xhtml"/> </div>
				</div>
		
					<h4>LOGOHERE</h4>
				<div class="container" >
					<div class="col-md-12">
						<div id="center_div">
						<jdoc:include type="modules" name="user3" style="xhtml"/>
						 </div>
						 
					</div>
				</div>	
					<div class="container">
						<div class="span12"></div>
					</div>				
		</div>
		
		<div class="container" id="con-border">

			<div class="container" id="div_bread">
				<div class="span12"> <jdoc:include type="modules" name="breadcrumb" style="xhtml"/> </div>
			</div>
			
     
			<div class="container" id="maincontent">
       


       <div class="span12" >
      			<div >
           <jdoc:include type="modules" name="left" style="xhtml"/>
           
       			<jdoc:include type="message" />
       			 <jdoc:include type="component" />
           
     			 </div>
       </div>

 			</div>
     
			<div class="container" id="div_right">
				<div class="span12" ><jdoc:include type="modules" name="right" style="xhtml"/></div>
			</div>
			
			
			
				<div class="container" >
					<div class="col-md-12" id="div_foot">
						<jdoc:include type="modules" name="footer" style="xhtml"/>
					</div>
				</div>		
		
		</div>
		
		
		
		<div class="footer">
			<jdoc:include type="modules" name="debug" style="xhtml"/>
		</div>
		
</body>
</html>
CODE CSS

Code: Select all

#con-border-logo{
margin-top:25px;
height:90px;
background: linear-gradient(#f5f5f5, #ebebeb); /* Standard syntax */
border-radius:10px 10px 0px 0px;
padding-top: 25px;
border-color: white;
border-width: 5px;
border-style: solid;
}
#con-border{
margin-top:5px;
background: linear-gradient(#f5f5f5, #ebebeb); /* Standard syntax */
padding-top: 5px;
border-color: white;
border-width: 5px;
border-style: solid;
border-radius:0px 0px 10px 10px;
margin-bottom:30px;
}
#col-right{
float: center;
}

#center_div {
padding-top: 40px;
display: flex;
justify-content: center;

}.li-color{
display:block;

}

#center_div_top{
display: flex;

}

#div_foot{

}


#page_bg {
  background: #0C3A6D
}
#div_content{
margin-top:300px;
}ul.nav {
  border-radius:5px;
  background-color:white;

}

div#maindivider {
  margin-bottom: 10px;
  overflow: hidden;
}

#maincontent{
 border-style: solid;
 border-color: #ebebeb;
 background:white;
 border-width: 1px;
}

#maincontent > .span12{
 margin-left:0px;
}

div.moduletable {

}


User avatar
tsukasaz
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 12200
Joined: 18/04/2012 9:39 am

Re: ย้ายตำแหน่งรูปไปอยู่ตำแหน่งนี้ยังไงครับ Joomla3.7

Post by tsukasaz »

Code: Select all

<div class="container" id="maincontent">
       <div class="span12" >
          <div >
           <jdoc:include type="modules" name="left" style="xhtml"/>
           
            <jdoc:include type="message" />
            <jdoc:include type="component" />
           
          </div>
       </div>
     </div>
ดูจากโค้ดตำแหน่ง left กับ ตัว component อยู่ใน grid ช่องเดียวกัน คือ span12 ลองแยกเป็น span2 กับ span10 ไหมครับ
The last bug isn't fixed until the last user is dead. (Sidney Markowitz, 1995)

Post Reply

Return to “Joomla Development”

Who is online

Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 4 guests