Page 1 of 1

อัพเกรด Joomla เวอร์ชัน 3.9.1 แล้ว Error

Posted: 04/12/2018 4:17 pm
by Parichat
อัพเกรด Joomla เวอร์ชัน 3.9.1 แล้ว Error

อัพเกรด Joomla เวอร์ชัน 3.9.1 แล้ว Error ดังรูป
Image

Re: อัพเกรด Joomla เวอร์ชัน 3.9.1 แล้ว Error

Posted: 04/12/2018 4:18 pm
by Parichat
ตอนอัพเดทที่ demo ไม่เจอปัญหาพวกนี้นะค่ะ
3.9 มันเพิ่มเรื่อง ข้อมูลเงื่อนไขข้อตกลงความเป็นส่วนตัว ขึ้นมา
ตาราง 3 อันนี้ น่าจะใช้เก็บข้อมูลพวกนี้ค่ะ