Page 2 of 2

Re: อยากทราบวิธีทำลิ้งไปหาสินค้า ครับ

Posted: 11/07/2019 5:15 pm
by jamepiyawat
ทำได้แล้วครับต้องไปเชื่อมกับตาราง #__mzc_order_item ครับ

Re: อยากทราบวิธีทำลิ้งไปหาสินค้า ครับ

Posted: 11/07/2019 5:41 pm
by tsukasaz
8O ไม่ได้รับ อันนั้นตารางการสั่งซื้อ ถ้าแบบนี้เว็บยังไม่ได้มีการสั่งซื้อมาจะดึงข้อมูลไม่ได้ เช็คตารางอื่นครับ ดูในฐานข้อมูลหาตารางที่มีชื่อของ category กับ Product

Re: อยากทราบวิธีทำลิ้งไปหาสินค้า ครับ

Posted: 12/07/2019 10:54 am
by jamepiyawat
เปลี่ยนไปเชื่อมกับตาราง #__mzc_products_to_categories แล้วครับผม