Page 1 of 1

แสดงสินค้าโดยที่ให้ สินค้าแสดงแบบสุ่ม และแสดงแค่ 3 อย่าง ทำอย่างไรครับ

Posted: 12/09/2019 6:13 pm
by Patipat
ถ้าเรามีข้อมูลอยู่ หลาย ๆ จำนวนสินค้า เราสามารถทำให้สินค้าแสดงโดยที่ไม่ซ้้ำกันได้อย่างไรครับ โดยที่ข้อมูลไม่จำเป็นต้องฟิกไว้ ให้แสดง 3 สินค้าแล้วก็สุ่มทั้ง3 สินค้านั้นมาแสดง

โค้ดที่ได้จากการดึง ข้อมูลมาเป็นแบบอาเรย์ครับ

Code: Select all

 $price_product = $get_pro[0]['product_price'];
 $price_old_price= $get_pro[0]['product_old_price'];
 $product_name = $get_pro[0]['name_'.$lang_tag.''];
 $product_img = $get_pro[0]['image'];
แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับ แสดง 4 รูปข้อมูลเหมือกันหมด

อยากทราบวิธีเขียนให้ ไม่ซ้ำกันครับ
Selection_999(1235).png

Re: แสดงสินค้าโดยที่ให้ สินค้าแสดงแบบสุ่ม และแสดงแค่ 3 อย่าง ทำอย่างไรครับ

Posted: 12/09/2019 6:28 pm
by tsukasaz
ใช้ loop มาช่วยครับ