Page 1 of 1

อยากทราบการแสดงวันที่ในรูปแบบของ joomla

Posted: 16/11/2019 11:14 am
by bankjittapol
พอดีผมทำการดึงข้อมูลผลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุมาครับ แล้วการแสดงผลวันที่จึงเป็นแบบของ กรมอุตุ จึงอยากทราบวิธีที่จะทำให้วันที่แสดงตามรุปแบบของ joomla ครับ

Image

Re: อยากทราบการแสดงวันที่ในรูปแบบของ joomla

Posted: 16/11/2019 11:33 am
by tsukasaz
ลองดูกระทู้นี้ครับ viewtopic.php?t=29992&p=67408

Re: อยากทราบการแสดงวันที่ในรูปแบบของ joomla

Posted: 16/11/2019 11:43 am
by bankjittapol
tsukasaz wrote:
16/11/2019 11:33 am
ลองดูกระทู้นี้ครับ viewtopic.php?t=29992&p=67408

ได้แล้วครับ ขอบคุณครับ

Code: Select all

  <?php $date =  strtotime($aDay['Date']); ?>
  <?php echo Jhtml::_('date', time(), 'd-m-y', $date); ?>
Image

Re: อยากทราบการแสดงวันที่ในรูปแบบของ joomla

Posted: 16/11/2019 11:46 am
by mindphp
รูปแบบวันที่ Joomla จะมีตั้งค่าไว้ เอามาใช้แทน
d-m-y

Re: อยากทราบการแสดงวันที่ในรูปแบบของ joomla

Posted: 16/11/2019 3:58 pm
by bankjittapol
mindphp wrote:
16/11/2019 11:46 am
รูปแบบวันที่ Joomla จะมีตั้งค่าไว้ เอามาใช้แทน
d-m-y
หมายถึงว่าให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้ว่าจะแสดงในรูปแบบ ymb หรือ mdy หรือ dmy ได้เหรอ ครับ

Re: อยากทราบการแสดงวันที่ในรูปแบบของ joomla

Posted: 16/11/2019 4:56 pm
by mindphp
Joomla จะมีการกำหนดรูปแบบวันที่ไว้ในไฟล์ ภาษา รูปบบวันที่จะถูกเปลี่ยนไปตามภาษาที่ user นั้นเลือกใช้