ติดตั้ง openerp7 แล้ว เข้า localhost ไม่ได้

พูดคุย phpBB3, SMF ปัญหา การติดตั้ง ปัญหา การลง Mod การแก้ไข หน้าตาบอร์ด การใช้งาน Joomla 1.5, 1.6, 1.7, 2.5 ,3.x และเร็วๆนี้ Joomla จะออกเวอร์ชั่น 4.0 การใช้งาน wordpress และ CMS อื่นๆ
การตั้งคำถาม ควรระบุรุ่นที่ใช้ ในการตั้งคำตามด้วย นะ เช่น SMF 1.1.4 หรือ SMF2.0 Joomla 1.0 joomla 3.8 และ รายละเอียดของ server OS , php เวอร์ชั่นไหน ฐานข้อมูลอะไร

Moderator: mindphp

Forum rules
คำถามหมวดนี้ ควรระบุ รายละเอียดของ Server OS, เวอร์ชั่น ของ PHP, CMS ที่ท่านใช้
รวมถึง Hosting หรือ Control Panel Hosting
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27147
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ติดตั้ง openerp7 แล้ว เข้า localhost ไม่ได้

Post by mindphp »

ถ้ามี ข้อความ error copy เป็นข้อความมาแปะ ด้วยครับ
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
บัวบุญ จันทะโคตร
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 227
Joined: 26/06/2017 10:15 am

Re: ติดตั้ง openerp7 แล้ว เข้า localhost ไม่ได้

Post by บัวบุญ จันทะโคตร »

ขึ้น Error แบบนี้ครับ

Code: Select all

Internal Server Error

{"message": "OpenERP Server Error", "code": 200, "data": {"debug": "Server Traceback (most recent call last):\n File \"/openerp7/openerp7-server/addons/web/session.py\", line 89, in send\n return openerp.netsvc.dispatch_rpc(service_name, method, args)\n File \"/openerp7/openerp7-server/openerp/netsvc.py\", line 306, in dispatch_rpc\n result = ExportService.getService(service_name).dispatch(method, params)\n File \"/openerp7/openerp7-server/openerp/service/web_services.py\", line 140, in dispatch\n return fn(*params)\n File \"/openerp7/openerp7-server/openerp/service/web_services.py\", line 365, in exp_list\n cr = db.cursor()\n File \"/openerp7/openerp7-server/openerp/sql_db.py\", line 486, in cursor\n return Cursor(self.__pool, self.dbname, serialized=serialized)\n File \"/openerp7/openerp7-server/openerp/sql_db.py\", line 182, in __init__\n self._cnx = pool.borrow(dsn(dbname))\n File \"/openerp7/openerp7-server/openerp/sql_db.py\", line 377, in _locked\n return fun(self, *args, **kwargs)\n File \"/openerp7/openerp7-server/openerp/sql_db.py\", line 442, in borrow\n result = psycopg2.connect(dsn=dsn, connection_factory=PsycoConnection)\n File \"/usr/lib/python2.7/dist-packages/psycopg2/__init__.py\", line 164, in connect\n conn = _connect(dsn, connection_factory=connection_factory, async=async)\nOperationalError: could not connect to server: No such file or directory\n\tIs the server running locally and accepting\n\tconnections on Unix domain socket \"/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432\"?\n\n\nClient Traceback (most recent call last):\n File \"/openerp7/openerp7-server/addons/web/http.py\", line 285, in dispatch\n r = method(self, **self.params)\n File \"/openerp7/openerp7-server/addons/web/controllers/main.py\", line 570, in index\n db, redir = db_monodb_redirect(req)\n File \"/openerp7/openerp7-server/addons/web/controllers/main.py\", line 98, in db_monodb_redirect\n return db_redirect(req, not config['list_db'])\n File \"/openerp7/openerp7-server/addons/web/controllers/main.py\", line 104, in db_redirect\n dbs = db_list(req, True)\n File \"/openerp7/openerp7-server/addons/web/controllers/main.py\", line 90, in db_list\n dbs = proxy.list(force)\n File \"/openerp7/openerp7-server/addons/web/session.py\", line 30, in proxy_method\n result = self.session.send(self.service_name, method, *args)\n File \"/openerp7/openerp7-server/addons/web/session.py\", line 103, in send\n raise xmlrpclib.Fault(openerp.tools.ustr(e), formatted_info)\nFault: <Fault could not connect to server: No such file or directory\n\tIs the server running locally and accepting\n\tconnections on Unix domain socket \"/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432\"?\n: 'Traceback (most recent call last):\\n File \"/openerp7/openerp7-server/addons/web/session.py\", line 89, in send\\n return openerp.netsvc.dispatch_rpc(service_name, method, args)\\n File \"/openerp7/openerp7-server/openerp/netsvc.py\", line 306, in dispatch_rpc\\n result = ExportService.getService(service_name).dispatch(method, params)\\n File \"/openerp7/openerp7-server/openerp/service/web_services.py\", line 140, in dispatch\\n return fn(*params)\\n File \"/openerp7/openerp7-server/openerp/service/web_services.py\", line 365, in exp_list\\n cr = db.cursor()\\n File \"/openerp7/openerp7-server/openerp/sql_db.py\", line 486, in cursor\\n return Cursor(self.__pool, self.dbname, serialized=serialized)\\n File \"/openerp7/openerp7-server/openerp/sql_db.py\", line 182, in __init__\\n self._cnx = pool.borrow(dsn(dbname))\\n File \"/openerp7/openerp7-server/openerp/sql_db.py\", line 377, in _locked\\n return fun(self, *args, **kwargs)\\n File \"/openerp7/openerp7-server/openerp/sql_db.py\", line 442, in borrow\\n result = psycopg2.connect(dsn=dsn, connection_factory=PsycoConnection)\\n File \"/usr/lib/python2.7/dist-packages/psycopg2/__init__.py\", line 164, in connect\\n conn = _connect(dsn, connection_factory=connection_factory, async=async)\\nOperationalError: could not connect to server: No such file or directory\\n\\tIs the server running locally and accepting\\n\\tconnections on Unix domain socket \"/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432\"?\\n\\n'>\n", "fault_code": "could not connect to server: No such file or directory\n\tIs the server running locally and accepting\n\tconnections on Unix domain socket \"/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432\"?\n", "type": "server_exception"}}
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27147
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ติดตั้ง openerp7 แล้ว เข้า localhost ไม่ได้

Post by mindphp »

จาก Error postgresql ยังไม่ได้ start
ปัญหาอาจมาจาก port ผิด หรือ error อื่นๆ ของ postgresql ทำให้เข้าใช้งาน OpenERP ไม่ได้
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
บัวบุญ จันทะโคตร
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 227
Joined: 26/06/2017 10:15 am

Re: ติดตั้ง openerp7 แล้ว เข้า localhost ไม่ได้

Post by บัวบุญ จันทะโคตร »

ตอนนี้ผมยังเชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ได้ครับ ยังหาวิธีแก้ไม่ได้ครับ ทำตามขั้นตอนนี้แล้วไม่ได้ครับ https://www.mindphp.com/forums/viewtopic ... 41#p100041
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27147
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ติดตั้ง openerp7 แล้ว เข้า localhost ไม่ได้

Post by mindphp »

ไม่ได้ ติดปัญหา อะไร
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
บัวบุญ จันทะโคตร
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 227
Joined: 26/06/2017 10:15 am

Re: ติดตั้ง openerp7 แล้ว เข้า localhost ไม่ได้

Post by บัวบุญ จันทะโคตร »

ติดปัญหา ตรงที่ postgresql เซิฟเวอร์มันไม่ขึ้น พอจะสร้างเซิฟเวอร์ใหม่ก็ขึ้น Error ครับ

Code: Select all

Server doesn't listen
The server doesn't accept connections: the connection library reports 
could not connect to server: Connection refused Is the server running on host "localhost" (127.0.0.1) and accepting TCP/IP connections on port 5432? 
If you encounter this message, please check if the server you're trying to contact is actually running PostgreSQL on the given port. Test if you have network connectivity from your client to the server host using ping or equivalent tools. Is your network / VPN / SSH tunnel / firewall configured correctly? 
For security reasons, PostgreSQL does not listen on all available IP addresses on the server machine initially. In order to access the server over the network, you need to enable listening on the address first. 
For PostgreSQL servers starting with version 8.0, this is controlled using the "listen_addresses" parameter in the postgresql.conf file. Here, you can enter a list of IP addresses the server should listen on, or simply use '*' to listen on all available IP addresses. For earlier servers (Version 7.3 or 7.4), you'll need to set the "tcpip_socket" parameter to 'true'. 
You can use the postgresql.conf editor that is built into pgAdmin III to edit the postgresql.conf configuration file. After changing this file, you need to restart the server process to make the setting effective. 
If you double-checked your configuration but still get this error message, it's still unlikely that you encounter a fatal PostgreSQL misbehaviour. You probably have some low level network connectivity problems (e.g. firewall configuration). Please check this thoroughly before reporting a bug to the PostgreSQL community.
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27147
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ติดตั้ง openerp7 แล้ว เข้า localhost ไม่ได้

Post by mindphp »

ขอความ Error ที่แจ้งมาจาก โปรแกรมอะไร

ตามเป็นปัญหา post แรก postgresql ยังไม่ได้ start
ถ้ายังรัน postgresql ไม่ได้ ไม่ว่าจะใช้โปรแกรมอะไร connect เข้ามาก็จะ connect ไม่ได้
ให้ดู log ของ postgresql ว่า error อะไร ทำไม่ถึง start ไม่ได้
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests