ช่วยด้วยค่ะ UPDATE ให้แต่ไม่ INSERT ลงตาราง

เกี่ยวกับ ปัญหาการใช้งาน การติดตั้ง ฐานข้อมูล MySql Oracle MSSQL ect...
การเขียน คำสั่ง SQL เพื่อดึกข้อมูล บอร์ดนี้ควรระบุโครงสร้างตารางของท่านในคำถามด้วยนะ

Moderator: mindphp

nur
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 7
Joined: 04/02/2009 10:17 am

ช่วยด้วยค่ะ UPDATE ให้แต่ไม่ INSERT ลงตาราง

Post by nur »

โค๊ดตามนี้น่ะ..ช่วยดูหน่อยว่าต้องแก้ที่ใหน ลงรันแล้วมันให้แต่ UPDATE อย่างเดียวส่วน INSERT ไม่ให้ทำงัยดี..ขอด่วนค่ะ..เพราะเป็นโปรเจ็กส์ส่งอาจารย์ค่ะ

<?php
session_start();
if (! $_SESSION['a_username'])
{
echo "<script language='JavaScript'> parent.location='../index.php'; </script>";
}

?>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
<title>กำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูล.........</title>
<script type="text/javascript" language="JavaScript">
function checkdata()
{
parent.mainFrame.location.href = "detailcut.php";
}
</script>

<?
$date_year=$date_year+543;
$date_cut="$date_day".""."$date_month".""."$date_year";
$today = date("Y-m-d h-m-s");
$resultw="-";
$panha="-";

$no_jud= $_GET["no_jud"];
$year = $_POST["year"];
$plan_id = $_POST["plan_id"];
$pro_id = $_POST["pro_id"];
$act_id = $_POST["act_id"];
$raikan = $_POST["raikan"];
$num_j = $_POST["num_j"];
$num_o = $_POST["num_o"];
$num_result=$_POST["num_result"];
$raikanjai = $_POST["raikanjai"];
$destri=$_POST["destri"];
$date_o= $_POST["date_o"];
$no_doc= $_POST["no_doc"];
$num_cut= $_POST["num_cut"];
$date_cut=$_POST["date_cut"];
$bud_id=$_POST["bud_id"];
$username=$_POST["username"];
$ID=$_POST["ID"];

include('../conn.php');

$sql1= "select * from budyear where year= '".$year."' and ID = '".$ID."' ORDER BY ID; " ;

$date_cut="$date_day".""."$date_month".""."$date_year";

if ($no_doc == "") {
echo "<script language='JavaScript'> alert('ยังไม่กรอกข้อมูลกรุณากรอกข้อมูลด้วย'); window.history.back();</script>";
}
elseif ($num_cut==""){
echo "<script language='JavaScript'> alert('ยังไม่กรอกข้อมูลกรุณากรอกข้อมูลด้วย'); window.history.back();</script>";
}
elseif ($raikanjai == "") {
echo "<script language='JavaScript'> alert('ยังไม่กรอกข้อมูลกรุณากรอกข้อมูลด้วย'); window.history.back();</script>";
}
elseif ($date_cut==""){
echo "<script language='JavaScript'> alert('ยังไม่กรอกข้อมูลกรุณากรอกข้อมูลด้วย'); window.history.back();</script>";

}elseif ($num_cut > $num_result){
echo "<script language='JavaScript'> alert('ยอดเงินที่ไม่เพียงพอกรุณาตรวจสอบยอดคงเหลือด้วย'); window.history.back();</script>";
}
elseif ($num_cut <= $num_result){

$num_result=$num_result-$num_cut;
$resultw="-";
$panha="-";

$sql = "insert into detailcut (no_jud,year,plan_id,pro_id,act_id,raikan,num_j,num_o,date_o,bud_id,raikanjai,no_doc,num_cut,num_result,date_cut,date,username,ID) values('".$no_jud."',''".$year."','".$plan_id."','".$pro_id."','".$act_id."','".$raikan."','".$num_o."','".$date_o."','".$bud_id."','".$raikanjai."','".$no_doc."','".$num_cut."','".$num_result."',".$date_cut."','".$today."',".$username."','".$ID."');";
$result= mysql_query($sql) ;

$sql1= "update judsan set raikanjai = '".$raikanjai."' ,no_doc = '".$no_doc."' ,num_cut='".$num_cut."' ,num_result='".$num_result."' ,date_cut='".$date_cut."' ,date='".$today."' ,resultw='".$resultw."',panha='".$panha."' ,status=2 where no_jud='".$no_jud."' ;";
$result1= mysql_query($sql1) or die(mysql_error());

echo "<script language='JavaScript'>checkdata()</script>;";
}else

echo "<script language='JavaScript'> alert('ล้มเหลว'); window.history.back();</script>";
?>
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25954
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ช่วยด้วยค่ะ UPDATE ให้แต่ไม่ INSERT ลงตาราง

Post by mindphp »

ลอง echo $sql
และ $sql2 แล้ว copy ไปรัน ใน phpmyadmin ดูครับว่าคำสั่ง sql มีอะไรผิดหรือเปล่า
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
nur
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 7
Joined: 04/02/2009 10:17 am

Re: ช่วยด้วยค่ะ UPDATE ให้แต่ไม่ INSERT ลงตาราง

Post by nur »

ลองแล้วค่ะ..ไม่ฟ้องอะไรเลย...UPDATE ได้เหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่ INSERT ค่ะ..เลยลองเปลี่ยนโค๊ดใหม่ ให้ UPDATE ก่อนแล้วค่อน INSERT ดังนี้

********************
$sql= "update judsan set raikanjai = '".$raikanjai."' ,no_doc = '".$no_doc."' ,num_cut='".$num_cut."' ,num_result='".$num_result."' ,date_cut='".$date_cut."' ,date='".$today."' ,resultw='".$resultw."',panha='".$panha."' ,status=2 where no_jud='".$no_jud."' ;";

$result= mysql_query($sql1) or die(mysql_error());

if($result);
{
$sql1 = "insert into detailcut (no_jud,year,plan_id,pro_id,act_id,raikan,bud_id,raikanjai,no_doc,num_cut,num_result,date,username,ID) values ('".$no_jud."',''".$year."','".$plan_id."','".$pro_id."','".$act_id."','".$raikan."','".$bud_id."','".$raikanjai."','".$no_doc."','".$num_cut."','".$num_result."','".$today."',".$username."','".$ID."');";
$result1= mysql_query($sql1) ;

echo "<script language='JavaScript'>checkdata()</script>;";
}
}else

echo "<script language='JavaScript'> alert('ไม่สามารถเพิ่มข้อมูล กรุณาตรวจสอบค่าอีกครั้ง'); window.history.back();</script>";
?>

***************
ผลออกมามันฟ้องว่า

Query was empty

ให้ทำงัยค่ะ....พอมีตัวอย่างโค๊ดมั้ยค่ะ...ให้ UPDATE ตารางหนึ่งแล้วนำข้อมูลไป INSERT อีกตารางค่ะ...
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ...
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25954
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ช่วยด้วยค่ะ UPDATE ให้แต่ไม่ INSERT ลงตาราง

Post by mindphp »

ปัญหาแบบนี้ต้องเช็ค ดู datatype ของ field กับข้อมูลจริงที่เรา เขียน sql เข้าไป
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
nur
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 7
Joined: 04/02/2009 10:17 am

Re: ช่วยด้วยค่ะ UPDATE ให้แต่ไม่ INSERT ลงตาราง

Post by nur »

ลองแก้ไขโค๊ดอีกครั้ง ดังนี้

$sql= "update judsan set raikanjai = '".$raikanjai."' ,no_doc = '".$no_doc."' ,num_cut='".$num_cut."' ,num_result='".$num_result."' ,date_cut='".$date_cut."' ,date='".$today."' ,resultw='".$resultw."',panha='".$panha."' ,status=2 where no_jud='".$no_jud."' ;";

$result= mysql_query($sql1) or die(mysql_error());

$sql1 = "insert into detailcut (no_jud,year,plan_id,pro_id,act_id,raikan,bud_id,raikanjai,no_doc,num_cut,num_result,date,username,ID) values ('".$no_jud."',''".$year."','".$plan_id."','".$pro_id."','".$act_id."','".$raikan."','".$bud_id."','".$raikanjai."','".$no_doc."','".$num_cut."','".$num_result."','".$today."',".$username."','".$ID."');";
$result1= mysql_query($sql1) ;

*************
แล้วลอง รัน SQL ดู มันฟ้องว่า

You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '2551','01','10','101','จัดสรรคอมพิวเตอร์','4020','testttttttttt

หมายความว่างัยค่ะ...ผิดพลาดตรงใหนค่ะ...ด่วน โปรเจ็กส์จบค่ะ...จะสอบอยู่แล้ว
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25954
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ช่วยด้วยค่ะ UPDATE ให้แต่ไม่ INSERT ลงตาราง

Post by mindphp »

ตอบให้ที่อีกกระทู้แล้วครับ
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
48033550
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 3
Joined: 28/03/2009 5:14 pm

Re: ช่วยด้วยค่ะ UPDATE ให้แต่ไม่ INSERT ลงตาราง

Post by 48033550 »

ตอนนี้ผมก็เป็นอยู่เหมือนกัน echo ออกมามีค่าตัวแปร

คำสั่ง UPDATE ... ใช้ได้ แต่ดันไม่เก็บลง DB ซะงั้น แก้ได้เมื่อไรจะมาช่วยตอบนะครับ อิ อิ
tammer
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 2
Joined: 11/07/2009 10:02 pm

Re: ช่วยด้วยค่ะ UPDATE ให้แต่ไม่ INSERT ลงตาราง

Post by tammer »

คงขอแจมตอบหน่อยครับ..
เคยเหมือนกัน..
ลองดูคำสัั่งสั้นๆๆ ค่อยดูครับ..บางทีเรา insert แยะไปหน่อยอาจมีข้อผิดพลาดได้..ลองค่อย ๆ เพิ่มครั้งละ 2-3 ข้อมูลดูนะ
..อิอิ..ตอบแบบนี้สงสัยจะถูกดุแน่ๆๆ
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “SQL - Database”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests