การค้นหาข้อมูลโดยใช้ AJAX PHP

Jquery & Ajax Knowledge ความรู้เกี่ยวกับ Javascript , Jquery ม Ajax

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Parichat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4859
Joined: 08/01/2018 10:03 am

การค้นหาข้อมูลโดยใช้ AJAX PHP

Post by Parichat »

การค้นหาข้อมูลโดยใช้ AJAX PHP เป็นการสื่อสารกันระหว่างเว็บเพจกับเว็บเซิร์ฟเวอร์มาดูตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นว่าเว็บเพจสามารถสื่อสารกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างไรในขณะที่ user พิมพ์ตัวอักษรลงใน text box
ตัวอย่าง
ต้องสร้างไฟล์อก1ไฟล์ ชื่อว่า
gethint.php
และใส่โค้ดนี้ลงไป

Code: Select all

<?php
// Array with names
$a[] = "Anna";
$a[] = "Brittany";
$a[] = "Cinderella";
$a[] = "Diana";
$a[] = "Eva";
$a[] = "Fiona";
$a[] = "Gunda";
$a[] = "Hege";
$a[] = "Inga";
$a[] = "Johanna";
$a[] = "Kitty";
$a[] = "Linda";
$a[] = "Nina";
$a[] = "Ophelia";
$a[] = "Petunia";
$a[] = "Amanda";
$a[] = "Raquel";
$a[] = "Cindy";
$a[] = "Doris";
$a[] = "Eve";
$a[] = "Evita";
$a[] = "Sunniva";
$a[] = "Tove";
$a[] = "Unni";
$a[] = "Violet";
$a[] = "Liza";
$a[] = "Elizabeth";
$a[] = "Ellen";
$a[] = "Wenche";
$a[] = "Vicky";

// get the q parameter from URL
$q = $_REQUEST["q"];

$hint = "";

// lookup all hints from array if $q is different from "" 
if ($q !== "") {
  $q = strtolower($q);
  $len=strlen($q);
  foreach($a as $name) {
    if (stristr($q, substr($name, 0, $len))) {
      if ($hint === "") {
        $hint = $name;
      } else {
        $hint .= ", $name";
      }
    }
  }
}

// Output "no suggestion" if no hint was found or output correct values 
echo $hint === "" ? "no suggestion" : $hint;
?>
จากนั้นเราก็สร้างอกหน้านึงเพื่อที่จะทำฟอร์ม มีตัวอย่างโค้ดดังนี้

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function showHint(str) {
  if (str.length == 0) { 
    document.getElementById("txtHint").innerHTML = "";
    return;
  } else {
    var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
    xmlhttp.onreadystatechange = function() {
      if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
        document.getElementById("txtHint").innerHTML = this.responseText;
      }
    }
    xmlhttp.open("GET", "gethint.php?q="+str, true);
    xmlhttp.send();
  }
}
</script>
</head>
<body>

<p><b>สามารถค้นหาชื่อในช่องนี้:</b></p>
<form> 
ชื่อ: <input type="text" onkeyup="showHint(this.value)">
</form>
<p>ผลลัพธ์: <span id="txtHint"></span></p>
</body>
</html>
ผลลัพธ์
dgh.JPG
dgh.JPG (11.68 KiB) Viewed 1312 times
อ้างอิง : https://www.w3schools.com/php/php_ajax_php.asp
Live Simply, Laugh Often, Love Deeply.....
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Jquery & Ajax Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests