ทำความรู้จักกับภาษา python (23) : การใช้ from...import (ฟอร์ม...อิมพอร์ต) ในภาษา python (ไพทอน)

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

dawthana
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 604
Joined: 07/12/2016 10:55 am

ทำความรู้จักกับภาษา python (23) : การใช้ from...import (ฟอร์ม...อิมพอร์ต) ในภาษา python (ไพทอน)

Post by dawthana »

การใช้ from...import (ฟอร์ม...อิมพอร์ต) ในภาษา python (ไพทอน) เป็นการเรียกใช้ Module (โมดูล) โดยใช้คำว่า from...import ซึ่งจะมีลักษณะการเรียกใช้ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งการเรียกใช้งาน Modlue ทั้งหมด หรือ การเรียกใช้งานบางฟังก์ชัน

ตัวอย่างการเรียกใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดใน Module
module1.png
module1.png (30.58 KiB) Viewed 1878 times
ตัวอย่างการเรียกใช้งานเฉพาะบางฟังก์ชัน
module2.png
module2.png (142.79 KiB) Viewed 1878 times
ตัวอย่างการเรียกใช้ฟังก์ชันทั้งหมดภายใน Module แต่สามารถเรียกใช้ฟังก์ชันได้เลย
module4.png
module4.png (162.84 KiB) Viewed 1878 times
สรุปการใช้งาน from...import ใน python
import
- เรียกใช้งานได้ทั้งหมด
- ใช้ "." ในการเข้าถึงตัวแปรภายใน Module นั้น
from...import
- เรียกใช้งานเฉพาะบางฟังก์ชัน
- ใช้ "." ในการเข้าถึงตัวแปรภายใน Module นั้น
from...import*
- เรียกใช้งานได้ทั้งหมด
-ใช้งานได้เหมือนกับอยู่ในหน้า Module นั้นเลย

ศึกษาข้อมูลมาจาก https://www.youtube.com/watch?v=w6m-LXj ... M&index=23
Dive Demo
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 84
Joined: 01/02/2017 11:10 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (23) : การใช้ from...import (ฟอร์ม...อิมพอร์ต) ในภาษา python (ไพทอน)

Post by Dive Demo »

ศึกษาแล้วเข้าใจว่า import : เรียกใช้งานได้ทั้งหมด ใช้"."ในการเข้าถึง
form..import : เรียกใช้งานเฉพาะฟังก์ชั่น ใช้"."ในการเข้าถึง
form...import* : เรียกใช้งานได้ทั้งหมด ไม่ต้องใช้ "."ในการเข้าถึง สามารถประกาศชื่อฟังก์ชั่นเพื่อใช้งาน Module ได้เลย
Four
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 813
Joined: 08/01/2018 9:55 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (23) : การใช้ from...import (ฟอร์ม...อิมพอร์ต) ในภาษา python (ไพทอน)

Post by Four »

Code: Select all

int = 1234
def func(num):
  print("ฟังก์ชัน1:", num)

def func2(num):
  print("ฟังก์ชัน2:", num)

Code: Select all

from module import *
func("mindphp")
func2("mindphp2")
print(int)
ผลรัน

Image
I am slow walker, but I never walk back. (Abraham Lincoln)
User avatar
Jom07
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 514
Joined: 08/01/2018 9:56 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (23) : การใช้ from...import (ฟอร์ม...อิมพอร์ต) ในภาษา python (ไพทอน)

Post by Jom07 »

Code: Select all

var_string = "mindphp"
def printfunc1(sum):
  print("แสดงฟังก์ชันที่1:",sum)
  return

def printfunc2(sum):
  print("แสดงฟังก์ชันที่2:",sum)
  return

Code: Select all

from module_import import printfunc2
printfunc2("python")
ผลรัน

Image

ศึกษาข้อมูลจาก :https://www.youtube.com/watch?v=w6m-LXj ... M&index=23
Image
Patcharanan.0399
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 114
Joined: 09/04/2018 10:04 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (23) : การใช้ from...import (ฟอร์ม...อิมพอร์ต) ในภาษา python (ไพทอน)

Post by Patcharanan.0399 »

สร้าง Module ที่เราต้องการจะเรียกใช้ในภายหลัง

Code: Select all

var_string = 'World.com'
def printfunc1(myarg):
  print '\nFunction 1 : ', myarg
  return

def printfunc2(myarg):
  print '\nFunction 2 : ', myarg
  return
  
เรียกใช้ Module ที่สร้างไว้ก่อนหน้า

Code: Select all

from module_from import printfunc1 , printfunc2
printfunc1 ("Hello")
printfunc2 ("How are you?")
ผลการรัน
Moduleform.JPG
Moduleform.JPG (11.3 KiB) Viewed 1550 times

ศึกษาจาก https://youtu.be/w6m-LXj6cug
rangsan
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 199
Joined: 30/04/2018 9:44 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (23) : การใช้ from...import (ฟอร์ม...อิมพอร์ต) ในภาษา python (ไพทอน)

Post by rangsan »

การใช้ from...import (ฟอร์ม...อิมพอร์ต) ในภาษา python (ไพทอน)

โค้ดในส่วนของ module

Code: Select all

str_type = "Mindphp.com/Rangsan"
def printfunc(moduletest):
  print 'Show ModuleTest1 : ',moduletest
  return

def printfunc1(moduletest):
  print 'Show ModuleTest2 : ',moduletest
  return
โค้ดในส่วนของการใช้ from เรียกใช้งาน module

Code: Select all

from module_twentythree import *
printfunc("Your have learning Python")
printfunc1("Your have learning Java")
print str_type
ผลการรันโค้ด
from_moudle.png
from_moudle.png (17.74 KiB) Viewed 1518 times
from_module2.png
from_module2.png (14.8 KiB) Viewed 1518 times

ศึกษาจาก : https://www.youtube.com/watch?v=w6m-LXj ... M&index=22
It’s never too late to start again.
anuwat somsakul
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 44
Joined: 08/08/2018 9:49 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (23) : การใช้ from...import (ฟอร์ม...อิมพอร์ต) ในภาษา python (ไพทอน)

Post by anuwat somsakul »

Modules ใน Python - การใช้ from...import

โค้ดหน้า Modules

Code: Select all

def printfucn(myarg):
  print("แสดงผลของฟังก์ชันที่ 1",myarg)
  return
def printfunc2(myarg):
  print("แสดงผลของฟังก์ชันที่ 2", myarg)
  return


โค้ดหน้า from_import

Code: Select all

from pythonModules import *
printfunc2("Traning")
printfucn("Mindphp.com")

ผลลัพธ์
Selection_015.png
Selection_015.png (16.48 KiB) Viewed 1425 times
ศึกษาจาก : https://www.youtube.com/watch?v=w6m-LXj ... M&index=23
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests